ANALIZA KVAROVA SA PREKIDOM PROVODNIKA U PRENOSNOJ MREŽI I PREPORUKE ZA PODEŠENJE ZAŠTITE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 965-977)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Mladen Ostojić, Goran Mamlić, Jana Toholj

Е-АДРЕСА / E-MAIL: mladen.ostojic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0965O

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U radu su razmatrani nesimetrični režimi u prenosnoj mreži koji nastaju kao posledica prekida provodnika na nadzemnim vodovima. Izvedeni su analitički izrazi koji opisuju navedeni tip serijskog kvara. Kao ilustracija, prikazan je poremećaj sa prekidom provodnika koji se desio na nadzemnom vodu 110 kV naponskog nivoa, a uočen je u TS Sombor 3. Navedeni poremećaj specifičan je po tome što je do prekida provodnika došlo na nadzemnom vodu koji nije direktno vezan na TS Sombor 3, a ostao je neopažen duži vremenski period. Na osnovu analize postojećeg podešenja zaštite i strujnog opterećenja nadzemnih vodova povezanih na TS Sombor 3 predložene su mere za poboljšanje podešenja postojećih zaštitnih uređaja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

prenosna mreža, prekid provodnika, nadzemni vodovi, nesimetrija struja

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • M. M. Ostojić, Z. N. Stojanović, An algorithm with voltage inputs for detecting conductor breaks in radial distribution networks, International Transaction on Electrical Energy Systems, 2021, Volume 31, Issue 12, e13195.
  • B. Mahamedi, J. G. Zhu, Double-ended technique for distinguishing series faults from shunt faults on transmission lines using the sequential components of impedance, IET Generation Transmission & Distribution, 2017, Volume 11, Issue 6, pp. 1381-1388.
  • D. N. Tailor, V. H. Makwana, Analysis of faulted power system during simultaneous open conductor and ground fault, IET Generation Transmission & Distribution, 2020, Volume 14, Issue 22, pp. 5319-5326
  • A. C. Adewole, A. Rajapakse, D. Ouellette, P. Forsyth, Residual current-based method for open phase detection in radial and multisource power systems, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2020, Volume 117, 105610