SMANJENJE POTROŠNJE FOSILNIH GORIVA U INDUSTRIJI I POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI PRIMENOM TOPLOTNIH PUMPI I FOTO-NAPONSKIH SISTEMA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1802-1809)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Vladica Mijailović, Aleksandar Ranković

Е-АДРЕСА / E-MAIL: vladica.mijailovic@ftn.kg.ac.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1802M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Brojni tehnološki procesi (proizvodnja papira, kože, eksploziva, prehrambenih proizvoda) zahtevaju korišćenje visoko-temperaturne pare, za čije dobijanje se koriste ugalj i/ili prirodni gas. Ovi energenti se uvoze i njihova cena je veoma visoka. Takođe, sagorevanjem ovih goriva u atmosferu se oslobađaju gasovi za koje se, prema pravilima EU, plaćaju penali. Brojni su primeri da je supstitucija ovih goriva izvršena korišćenjem toplotnih pumpi, za čiji rad se troši električna energija. U radu je analizirana opravdanost primene toplotnih pumpi koje se tokom obdanice napajaju električnom energijom iz FN-elektrana. Analize su rađene sa tržišnim cena svim komponenti, sistema i energenata. Takođe, dat je opsežan pregled međunarodnih iskustava na datu temu.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Toplotna pumpa, FN elektrana, Fosilna goriva, Smanjenje potrošnje, Energetska efikasnost, Period isplativosti

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Heat Pumps in Renovation, EHPA, 2022.
  • The Heat Pump Award (HPA)Winning projects of 2021, EHPA (European Heat Pump Association), 2021.
  • Large scale heat pumps in Europe, EHPA, 2017.
  • Heat Pumps, EHPA, 2015.
  • Application of Industrial Heat Pumps, IEA Industrial Energy, Final Report, 2014.
  • Heat Pump Implementation Scenarios until 2030, ECOFYS, 2013.
  • V.Mijailović, „Distribuirani izvori energije-principi rada i eksploatacioni aspekti“, Akademska misao, Beograd, 2011.