ANALIZA OBRAČUNA UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA KORISNIKE PRENOSNOG SISTEMA KOD KOJIH SE MESTO PRIMOPREDAJE I MESTO MERENJA NE NALAZI NA ISTOM NAPONSKOM NIVOU

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 957-964)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Đorđe Jeremić, Predrag Stanojković, Nemanja Milanović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: djordje.jeremic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0957J

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Kada se mesto primopredaje i mesto merenja ne nalazi na istom naponskom nivou, neophodno je izvršiti korekciju izmerenih podataka za vrednost gubitaka električne energije od mesta primopredaje do mesta merenja. Koeficijent svođenja se utvrđuje na osnovu tehničkih karakteristika opreme, tj. proračuna tehničkih gubitaka između mesta primopredaje i mesta merenja za prosečne uslove eksploatacije objekta. Na primerima korisnika prenosnog sistema naponskog nivoa 110/X kV/ kV, kod kojih postoje merna mesta na oba naponska nivoa, napravljena je analiza obračuna električne energije na osnovu izmerenih vrednosti i obračuna električne energije na osnovu korigovanih mernih podataka. Cilj rada je da ustanovi isplativost rekonstrukcije mesta merenja, kao i kriterijumi koji bi nam pomogli da odredimo prioritetne objekte za rekonstrukciju.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

obračun, mesto merenja, korekcija

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Zakon o energetici (“Službeni glasnik RS”, br. 145/2014 od 29.12.2014)
  • Pravila o radu prenosnog sistema (“Službeni glasnik RS”, br. 145/14 I 95/18)