doi:10.46793/SBT27

Download full text in PDF  

SADRŽAJ

Sekcija: Ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje

[11-20] Desimir Knežević, Aleksandar Paunović, Vesna Djurović, Svetlana Roljević Nikolić, Danica Mićanović, Milomirka Madić, Mirjana Menkovska, Veselinka Zečević, POBOLJŠANJE KVALITETA PŠENICE ZA ISHRANU LJUDI (DOI:10.46793/SBT27.011K)

[21-26] Vojin Đukić, Jegor Miladinović, Zlatica Mamlić, Gordana Dozet, Marija Bajagić, Dragana Miljaković, Jelena Marinković, UTICAJ GODINE I SORTE SOJE NA BROJ I MASU ZRNA PO BILJCI (DOI:10.46793/SBT27.021DJ)

[27-32] Gorica Cvijanović, Vojin  Đukić, Marija  Bajagić, Vesna  Stepić, Vojin  Cvijanović, Nenad  Đurić, Gordana Dozet, UTICAJ INOKULACIJE SEMENA  NS NITRAGINOM NA PRINOS SOJE (DOI:10.46793/SBT27.027C)

[33-38] Dalibor Tomić, Vladeta Stevović, Dragan  Đurović,  Milomirka  Madić,  Miloš  Marjanović, Nenad Pavlović, ALTERNATIVNI NAČINI SNABDEVANJA VIŠEGODIŠNJIH KRMNIH LEGUMINOZA FOSFOROM (DOI:10.46793/SBT27.033T)

[39-44] Mirjana Jovovic, Verica Prodanovic, Aleksandra Govedarica-Lucic, Zoranka  Malesevic, EFFECT OF APPLAYING OF HUMIC ACID ON SEEDLING GROWTH OF TOMATO (Lycopersicon esculentum L.) (DOI:10.46793/SBT27.039J)

[45-50] Nataša Bezarević, Biljana Veljković, Goran Dugalić, Ranko Koprivica, Miloš Marjanović, Bratislav Mijailović, KALKULACIJA PROIZVODNJE KROMPIRA NA GAZDINSTVU U USLOVIMA DRAGAČEVA (DOI:10.46793/SBT27.045B)

[51-57] Vesna Milić, Igor  Đurđić, Branka  Govedarica, Tatjana  Krajišnik, Slavica  Samardžić, Gordana Radovanović, KARAKTERIZACIJA STARIH RATARSKIH SORTI TREBINJSKOG KRAJA (DOI:10.46793/SBT27.051M)

[59-66] Milena Simić, Vesna Dragičević, Milan Brankov, Miodrag Tolimir, Života Jovanović, KOMBINOVANA PRIMENA PLODOREDA I HERBICIDA ZA UNAPREĐENJE SUZBIJANJA KOROVA U KUKURUZU (DOI:10.46793/SBT27.059S)

[67-72] Miloš Marjanović, Dalibor Tomić, Mirjana Radovanović, Vesna Đurović, Vladeta Stevović, Aleksandar Paunović, Nenad Pavlović, KOMPONENTE PRINOSA SEMENA GENOTIPOVA OBIČNE TIKVE (DOI:10.46793/SBT27.067M)

[73-78] Ranko Koprivica, Biljana Veljković, Marija Gavrilović, Almir Muhović, Dragan Terzić,  Dragoslav Đokić, PRIMENA OPTIMALNE METODE ZA OBRAČUN AMORTIZACIJE TRAKTORA I KOMBAJNA (DOI:10.46793/SBT27.073K)

[79-85] Branka Govedarica, PRINOS ODABRANIH SORTI KROMPIRA GAJENIH U RAZLIČITIM AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA (DOI:10.46793/SBT27.079G)

[87-92] Milomirka Madić, Dragan Đurović, Aleksandar Paunović, Vladeta Stevović, Dalibor Tomić, PRINOS ZRNA, VISINA BILJKE I OTPORNOST NA POLEGANJE LINIJA PŠENICE (DOI:10.46793/SBT27.087M) 

[93-98] Markola Saulić, Ivica Đalović, Dragana Božić, Sava Vrbničanin, PROCENA AKTIVNE REZERVE SEMENA KOROVSKIH BILJAKA U ZEMLJIŠTU (DOI:10.46793/SBT27.093S)

[99-104] Marina Crnković, Jovana Šućur, Đorđe Malenčić, Suzana Jovanović-Šanta, PROCENA OKSIDATIVNOG STRESA KUKURUZA I SUNCOKRETA  TRETIRANIH  HOLNOM KISELINOM U RAZLIČITIM MEDIJUMIMA – SKRINING TEST (DOI:10.46793/SBT27.099C)

[105-110] Valentina Nikolić, Marijana Simić, Slađana Žilić, Natalija Kravić, Vojka Babić, Milomir Filipović, Jelena Srdić, SUITABILITY OF THE SELECTED LOCAL MAIZE HYBRIDS FOR SILAGE PRODUCTION (DOI:10.46793/SBT27.105N)

[111-116] Gordana Dozet, Vojin Đukić, Jegor Miladinović, Zlatica Mamlić, Gorica Cvijanović, Snežana Jakšić, Olga Kandelinskaja, UTICAJ FOLIJARNE PRIMENE NPK ĐUBRIVA SA MIKROELEMENTIMA I EFEKTIVNIH MIKROORGANIZAMA NA PRINOS SOJE (DOI:10.46793/SBT27.111D) 

[117-122] Violeta Mickovski Stefanović, Dragana Stanisavljević, Jasmina Bačić, UTICAJ GENOTIPA I LOKALITETA NA SADRŽAJ OLOVA U STABLU PŠENICE U FAZI PUNE ZRELOSTI (DOI:10.46793/SBT27.117MS)

[123-128] Đorđe Lazarević, Vladeta Stevović, Jasmina Radović,  Dalibor  Tomić,  Jordan  Marković, Mladen Prijović,   Vladimir  Zornić, UTICAJ INOKULACIJE NA KVALITET FERMENTACIJE I HEMIJSKI SASTAV SILAŽE LUCERKE (DOI:10.46793/SBT27.123L)

[129-136] Dušan Marković, Uroš  Pešović, Slađana  Đurašević, Mihailo  Knežević, Dalibor  Tomić, Vladeta Stevović, LORA (LONG-RANGE)  TEHNOLOGIJA  U  PRECIZNOJ POLJOPRIVREDI (DOI:10.46793/SBT27.129M)

[137-142] Vladimir Zornić, Mirjana Petrović, Snežana Anđelković, Snežana Babić,  Dejan  Sokolović, Zoran Lugić, Jordan Marković, UTICAJ  MINERALNIH  ĐUBRIVA  NA  FLORISTIČKI SASTAV I PRINOS TRAVNE ZAJEDNICE FESTUCO-NARDETUM STRICTAE SUBALPINUM (DOI:10.46793/SBT27.137Z) 

[143-148] Alma  Memić,  Aleksandra  Govedarica-Lučić,  Vedrana  Komlen,  Aida  Šukalić, UTICAJ NAČINA ĐUBRENJA NA LJEKOVITA SVOJSTVA PERŠUNA (DOI:10.46793/SBT27.143M)

[149-154] Pašić Sanid , Lavić Dževad, PRINOS SALATE „SHANGORE“ UZ UPOTREBU RAZLIČITIH NAČINA ISHRANE I NASTIRANJA ZEMLJIŠTA (DOI:10.46793/SBT27.149P)

Sekcija: Voćarstvo i vinogradarstvo

[155-160] Nebojša Novković, Nataša Vukelić, Beba Mutavdžić, Tihomir  Novaković,  Dragana  Tekić, Veljko Šarac, ANALIZA I PREDVIĐANJE PROIZVODNIH OBELEŽJA ŠLJIVE U SRBIJI (DOI:10.46793/SBT27.155N)

[161-172] Nebojša Milošević, Ivana Glišić, Milena Đorđević, Sanja Radičević, Slađana Marić, UTICAJ NOVIH VEGETATIVNIH PODLOGA NA BUJNOST,  PRINOS  I  POMOLOŠKE  OSOBINE SORTI ŠLJIVE „ČAČANSKA LEPOTICA“ I „JOJO“ (DOI:10.46793/SBT27.161M)

[173-178] Mlađan Garić, Vera Vukosavljević, Zoran Bosiočić, PRINOS I KVALITET GROŽĐA SORTE KABERNE SOVINJON U OPLENAČKOM VINOGORJU (DOI:10.46793/SBT27.173G)

[179-186] Nedim Badžak,  Mirjana  Radović,  Jasmina  Aliman,  Mirko  Kulina,  Jasna  Hasanbegović  Sejfić, Aleksandra Šupljeglav Jukić, FIZIČKE OSOBINE PLODA SORTI TREŠNJE NA PODLOZI GISELA (DOI:10.46793/SBT27.179B)

[187-192] Tatjana Jovanović-Cvetković, Dragutin Mijatović, Ivana Radojević, Danijela Starčević, RODNOST  STONIH  SORTI  INTERSPECIES  HIBRIDA  U  USLOVIMA  BANJALUČKE REGIJE (DOI:10.46793/SBT27.187JC)

Sekcija: Zootehnika

[193-198] Alexandr D. Lukyanov, Danila Yu. Donskoy, Miroslav A. Vernezi, Maria S. Mazanko, Svetlana G. Studennikova, EXPERIENCE IN DEVELOPING MODELS OF ARTIFICIAL GASTROINTESTINAL TRACTS OF ANIMALS (DOI:10.46793/SBT27.193L)

[199-206] Nikolija Gligović, Vladan Bogdanović, Radica Đedović, Dragan Stanojević, Krstina Zeljić, UTICAJ ODGAJIVAČKIH USLOVA NA VARIJABILNOST MIKROKLIMATSKIH PARAMETARA U OBJEKTIMA ZA DRŽANJE MLEČNIH KRAVA U REPUBLICI SRBIJI (DOI:10.46793/SBT27.199G)

[207-212] Goran Mirjanić, Nebojša Nedić, Lejla Biber, UTICAJ SEZONE I  RAZLIČITE  PRIHRANE ZIMSKIH PČELA NA POVRŠINU SAKUPLJENOG POLENA (DOI:10.46793/SBT27.207M)

[213-218] Simeon  Rakonjac,  Snežana  Bogosavljević-Bošković,  Vladimir  Dosković,   Miloš   Lukić, Zdenka Škrbić, Veselin Petričević, Milun D. Petrović, UTICAJ SISTEMA GAJENJA I  GENOTIPA KOKOŠI NOSILJA NA SADRŽAJ HOLESTEROLA U JAJIMA (DOI:10.46793/SBT27.213R)

[219-228] Radojica Đoković, Marko Cincović, Milun Petrović, Miloš Petrović, Boban Jašović, Biljana Anđelić Miroslav Lalović, DIJAGNOZA KETOZE KOD MLEČNIH KRAVA (DOI:10.46793/SBT27.219DJ)

[229-236] Vladimir  Dosković,  Snežana  Bogosavljević-Bošković,  Zdenka  Škrbić,  Božidar  Milošević, Miloš Lukić, Simeon Rakonjac, Veselin Petričević, ENZIMI U ISHRANI BROJLERA (DOI:10.46793/SBT27.229D)

[237-242] Boban Jašović, Radojica Đoković, Bisa Radović, Jovan Stojković, Božidar Milošević, Miloš Petrović, KOMPARACIJA PORODNE MASE JAGNJADI SJENIČKE PRAMENKE SA RAZLIČITIH LOKALITETA RAŠKE OBLASTI (DOI:10.46793/SBT27.237J)

[243-248] Miloš Petrović, Radojica Đoković, Milun D. Petrović, Branislava Belić, Jože Starič, Miodrag Radinović,  Jašović  Boban,  Miroslav  Lalović,  Marko  Cincović, METABOLIČKI  STRES  KOD MLEČNIH KRAVA U RANOJ LAKTACIJI – OPŠTE KARAKTERISTIKE (DOI:10.46793/SBT27.243P)

[249-256] Radojica Đoković, Marko Cincović, Milun Petrović, Miloš Petrović, Boban Jašović, Biljana Anđelić, Miroslav Lalović, ŠEPAVOST MLEČNIH KRAVA – UZROCI, OBLICI, TRETMAN (DOI:10.46793/SBT27.249DJ)

[257-262] Milun Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Vladan Bogdanović, Radojica  Đoković, Simeon Rakonjac, Miloš Petrović, SISTEM GAJENJA I PROIZVODNJE U ORGANSKOM SVINJARSTVU (DOI:10.46793/SBT27.257P) 

[263-268] Talija Hristovska, Kosta Petrović, Marko Cincović, Branislava Belić, Maja Došenović Marinković, Radojica Đoković, Miloš Petrović, Dražen Kovačević, UTICAJ APLIKACIJE NIACINA NA VREDNOST NJEGOVIH VITAMERA U KRVI KRAVA U RANOJ LAKTACIJI (DOI:10.46793/SBT27.263H)

[269-276] Nenad Đorđević, Bojan Stojanović, Aleksa Božičković, Blagoje Stojković, Dušica Radonjić, UTICAJ LIPOLITIČKIH PROMENA U SILAŽI NA SADRŽAJ POLINEZASIĆENIH MASNIH KISELINA U MLEČNOJ MASTI PREŽIVARA (DOI:10.46793/SBT27.269DJ)

[277-284] Milun Petrović,  Snežana  Bogosavljević-Bošković, Radojica  Đoković, Simeon Rakonjac, Miloš Petrović, Halid Žigić, UTICAJ NEGENETSKIH FAKTORA NA MASU JAGNJADI PRI ROĐENJU, SA 30 I 90 DANA STAROSTI KOD SJENIČKE PRAMENKE (DOI:10.46793/SBT27.277P)

Sekcija: Zaštita bilja, proizvoda i životne sredine

[285-290] Gorica Đelić, Aleksandra Mitrović, Duško Brković, Goran Marković,Milica Pavlović, ETNOBOTANIČKI PREGLED TRADICIONALNOG KORIŠĆENJA BILJAKA BANATSKOG, ŠUMADIJSKOG I ZLATIBORSKOG OKRUGA (DOI:10.46793/SBT27.285DJ)

[291-296] Snežana  Branković,  Radmila  Glišić,  Duško  Brković,  Gorica  Đelić,  Filip Grbović, Vera Rajičić, Maija Marin, Marijana Vasić, Jelena Bogosavljević, BIOAKUMULACIONI I TRANSLOKACIONI POTENCIJAL VRSTE HOLCUS LANATUS L. NA JALOVIŠTU RUDNIK DOO „RUDNIK“ (DOI:10.46793/SBT27.291B)

[297-302] Duško Brković, Snežana Branković, Gorica Đelić, Goran Marković, Filip Grbović, ANALIZA ŽIVOTNIH  FORMI FLORE BRDSKO-PLANINSKOG  PODRUČJA SEVEROZAPADNE  SRBIJE I ŠUMADIJE (DOI:10.46793/SBT27.297B)

[303-308] Jelena Popović-Djordjević, Goran Marković, Vibor Roje, Beka Sarić, Jelena Mutić, EVALUATION OF IRON  AND  MANGANESE  IN  WATER  FROM  DELIBLATO  SANDS AREA (DOI:10.46793/SBT27.303PD)

[309-314] Filip Grbović, Gordana Gajić, Snežana Branković, Zoran Simić, Andrija Ćirić, Danijela Mišić, Marina Topuzović, MOGUĆNOSTI  I  RIZICI  PRIMENE  INVAZIVNIH  DRVENASTIH VRSTA U OBNOVI VEGETACIJE NA DEGRADIRANIM STANIŠTIMA (DOI:10.46793/SBT27.309G) 

[315-320] Ivana Pajčin, Vanja Vlajkov, Selena Dmitrović, Aleksandar Jokić,  Mila  Grahovac,  Jelena Dodić, Jovana Grahovac, DISTILLERY FRUIT WASTE AS A SUBSTRATE FOR BIOCONTROL AGENTS PRODUCTION (DOI:10.46793/SBT27.315P)

[321-326] Žiko Milanović, Marko Antonijević, Svetlana Jeremić, Jelena Đorović Jovanović, Dejan Milenković, NAPREDNI PROCESI OKSIDACIJE HLORFENOLNIH JEDINJENJA IZ OTPADNIH VODA-KINETIČKA DFT STUDIJA (DOI:10.46793/SBT27.321M)

[327-332] Gorica Đelić, Zoran Simić, Milan Stanković, Snežana Branković, Tatjana Jakšić, Predrag Vasić, Milica Pavlović, Anđelka Popadić, POTENCIJAL BIOAKUMULACIJE I TRANSLOKACIJE Pb i Cr U BILJNIM VRSTAMA KOJE RASTU NA JALOVIŠTU (DOI:10.46793/SBT27.327DJ)

[333-338] Avdul Adrović, Edina Hajdarević, Alen Bajrić, Ernad Kucalović, BIODIVERZITET VODOZEMACA (KLASA: AMPHIBIA) SJEVEROISTOČNE BOSNE (DOI:10.46793/SBT27.333A)

[339-344] Milica Mačkić, Vojislava Bursić, Gorica Vuković, Tijana Stojanović, Dušan Marinković, Aleksandra Petrović, Nikola Puvača, Snežana Tanasković, DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A RELIABLE  LC-MS/MS  METHOD  FOR  THE  QUANTITATIVE ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES IN SOIL (DOI:10.46793/SBT27.339M)

[345-350] Branka Uzelac, Dragana Stojičić, Snežana Budimir, Svetlana Tošić, Bojan Zlatković, Saša Blagojević, Branislav Manić, Mirjana Janjanin, Violeta Slavkovska, ESSENTIAL OILS AS POTENTIAL BIOCONTROL PRODUCTS AGAINST PLANT PATHOGENS AND WEEDS: IN VITRO CULTURE APPROACH (DOI:10.46793/SBT27.345U)

[351-358] Dejana Stanić, FENOLOGIJA I MONITORING INSEKATA U ZASADIMA KRUŠKE  NA PODRUČJU ISTOČNOG SARAJEVA (DOI:10.46793/SBT27.351S)

[359-364] Bogdan Garalejić, Helena Majstorović, Maja Sudimac, Miloš Pavlović, Vladimir Čolović, FIZIČKE OSOBINE ZEMLJIŠTA U FUNKCIJI TIPA ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA (DOI:10.46793/SBT27.359G)

[365-370] Jelena M. Mašković, Nenad Kuč, Goran Marković, Vladimir Kurćubić, HEMIJSKE ANALIZE OTPADNE VODE MLEKARE „KUČ KOMPANI“ (DOI:10.46793/SBT27.365M)

[371-376] Milica Vranešević, Atila Bezdan, Boško Blagojević, Gordana Šekularac, Radovan  Savić, Miroljub Aksić, HIDROHEMIJSKA OCENA KVALITETA VODE ZA NAVODNJAVANJE U BANATU, SRBIJA (DOI:10.46793/SBT27.371V)

[377-382] Zorana Đekanović, Duška Delić, Vojo Radić, Aleksandra Šmitran,  Nevena Jokić, Relja Suručić, Ranko Škrbić, IN VITRO TRIAL FOR ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF INDUSTRIAL HEMP EXTRACTS (DOI:10.46793/SBT27.377DJ)

[383-388] Dragutin Đukić, Leka Mandić, Monika Stojanova, Vesna Đurović, Bojana Trifunović, INFICIRANJE HIDROBIONATA SA POTENCIJALNO PATOGENIM MIKROORGANIZMIMA (DOI:10.46793/SBT27.383DJ)

[389-394] Milan Mitić, Pavle  Mašković, Jelena  Mitić, MATHEMATICAL  MODELING  OF  TOTAL FLAVONOID COMPOUNDS EXTRACTION FROM DILL (Anethum graveolens L.) LEAVES (DOI:10.46793/SBT27.389M)

[395-400] Helena Majstorović, Bogdan Garalejić, Maja Sudimac, Miloš Pavlović, Vladimir Čolović, PARAMETRI PLODNOST ZEMLJIŠTA U FUNKCIJI TIPA ZEMLJIŠTA  NA  TERITORIJI GRADA PANČEVA (DOI:10.46793/SBT27.395M)

[401-406] Olga Radulović, Tatjana Popržen, Marija Marković, POTENCIJAL RIZOSFERE SOČIVICE (LEMNA MINOR L.) ZA PRODUKCIJU AUKSINA BAKTERIJSKOG POREKLA (DOI:10.46793/SBT27.401R)

[407-412] Alexandr D. Lukyanov, Maria S. Mazanko, Ksenia I. Boldareva, Tatiana S. Onoiko, QUALITATIVE MODELING OF THE EFFECT OF  PROBIOTICS  ON  THE  DEVELOPMENT OF MICROFLORA „IN-VITRO“ (DOI:10.46793/SBT27.407L)

[413-418] Radijana Đekanović, Branimir Nježić, REPRODUCTIVE POTENTIAL OF TWO SPECIES OF ENTOMOPATHOGENIC NEMATODES ON GRATE WAX MOTH LARVAE (GALLERIA MELLONELLA) (DOI:10.46793/SBT27.413DJ)

[419-424] Marija Marković, Biljana Veljković, Goran Dugalić, Simeon Rakonjac, Marija Gavrilović, RURALNO PODRUČJE OPŠTINE REKOVAC POTENCIJALI I RIZICI (DOI:10.46793/SBT27.419M)

[425-430] Vladimir Čolović , Bogdan Garalejić, Helena Majstorović, Maja Sudimac, Miloš Pavlović, TAČNOST FORMULACIJE I EKOLOŠKI ASPEKT NEKIH MINERALNIH ĐUBRIVA (DOI:10.46793/SBT27.425C)

[431-436] Dragana-Linda Mitić, Milica Živković, Vesna Teofilović, TRAGOVI TEŠKIH METALA U VODAMA BELOCRKVANSKIH JEZERA (DOI:10.46793/SBT27.431M)

[437-442] Ljubica Šarčević-Todosijević, Snežana Đorđević, Vera Popović, Ljubiša Živanović, Bojana Petrović, Nikola Đorđević, Jelena Golijan, ZDRAVSTVENI ASPEKTI ZNAČAJA HRANE (DOI:10.46793/SBT27.437ST)

Sekcija: Prehrambena tehnologija

[443-448] Vladimir Kurćubić, Slaviša Stajić, Nemanja Miletić, Vesna Đurović, Marko Petković, Marko Dmitrić, Branko Jakovljević, CLEAN LABEL“ MEAT PRODUCTS – HOW TO GAIN CONSUMER CONFIDENCE? (DOI:10.46793/SBT27.443K)

[449-454] Milica Kanjevac, Biljana  Bojović, Marija  Todorović, Dragana  Jakovljević, Jovana Momčilović, Milan Stanković, EFEKAT HORMOPRAJMINGA NA POBOLJŠANJE OTPORNOSTI KLIJANACA KUKURUZA NA USLOVE SLANOG STRESA (DOI:10.46793/SBT27.449K)

[455-460] Marko Antonijević, Žiko Milanović, Edina Avdović, Dušica Simijonović, Zoran Marković, ANOTHER LOOK AT THE BIOLOGICAL ROLES OF A PLANT ALKALOID-BERBERINE (DOI:10.46793/SBT27.455A)

[461-468] Vladimir Kurćubić, Slaviša Stajić, Nemanja Miletić, Vesna Đurović, Marko Petković, Marko Dmitrić, Branko Jakovljević, MEAT PRODUCTS WITH REDUCED SODIUM CONTENT –  HOW TO ACHIEVE CONSUMER FAVOR? (DOI:10.46793/SBT27.461K)

[469-475] Milan Stanković, Tatjana Marković, Nenad Zlatić, Gorica Đelić, Biljana Bojović, VARIJABILNOST SASTAVA ETARSKOG ULJA VRSTE COTINUS COGGYGRIA SCOP. (ANACARDIACEAE) SA TERITORIJE SRBIJE (DOI:10.46793/SBT27.469S)

[477-482] Monika Stojanova, Dragutin Djukic, Marina Todor Stojanova, Aziz Şatana, Blazo Lalevic, DETERMINATION OF ANTIBACTERIAL  POTENTIAL OF AGARICUS MACROSPORUS AND RUSSULA VESCA MUSHROOM EXTRACTS (DOI:10.46793/SBT27.477S)

[483-488] Marijana Kosanić, Aleksandra Vesić, Nevena Petrović, BIOAKTIVNOST ACETONSKIH EKSTRAKATA VRSTA HERICIUM CLATHROIDES I AURICULARIA MESENTERICA (DOI:10.46793/SBT27.483K)

[489-495] Neda Pavlović, Jelena Mijalković, Verica Đorđević, Branko Bugarski, Zorica Knežević Jugović, CHARACTERISTICS OF OCTADECYLAMINE-STABILIZED LIPOSOMES CONTAINING SOY PROTEIN HYDROLYSATES (DOI:10.46793/SBT27.489P)

[497-502] Milica  Luković,  Sonja  Veljović,  Marija  Kostić, EDIBLE  INLAND   HALOPHYTES: POTENTIAL INGREDIENT OF INNOVATIVE GASTRONOMIC PRODUCTS WITH INCREASED NUTRITION VALUE (DOI:10.46793/SBT27.497L)

[503-508] Jovana Momčilović, Dragana Jakovljević, Milica Kanjevac, Biljana Bojović, FIZIOLOŠKE KARAKTERISTIKE RASTENJA PŠENICE  (Triticum aestivum L.) U USLOVIMA IN VITRO (DOI:10.46793/SBT27.503M)

[509-514] Dragana Stanisavljević, Dušica Ćirković, Violeta Mickovski Stefanović, Dragan Veličković, HEMIJSKI SASTAV I SENZORNE KARAKTERISTIKE RAKIJA OD VOĆA (DOI:10.46793/SBT27.509S)

[515-522] Mirjana Radovanović, Dalibor Tomić, Vesna Đurović, Miloš Marjanović, Radmila Ilić, Vera Katanić, HLADNO PRESOVANА ULJA TIKVE I ORAHA (DOI:10.46793/SBT27.515R)

[523-528] Sanja Lj. Matić,  Nikola  Srećković,  Jelena  S. Katanić  Stanković,  Vladimir Mihailović, IN VIVO PROTEKTIVNI EFEKAT EKSTRAKATA BILJKE Lysimachia vulgaris NA DNK OŠTEĆENJA INDUKOVANA ETIL METANSULFONATOM (DOI:10.46793/SBT27.523M)

[529-533] Antonio Petrov, Fidanka Ilieva, Sanja Velichkovich Kostadinovska, Violeta Dimovska, INFLUENCE OF INDIGENOUS AND COMMERCIAL YEASTS ON THE PRODUCTION OF RED WINE FROM VRANEC, MERLOT AND FRANKOVKA IN VINICA WINE REGION (DOI:10.46793/SBT27.529P)

[535-540] Branislav Vlahović, Kristina Kukolj, STAVOVI POTROŠAČA U POTROŠNJI MEDA (DOI:10.46793/SBT27.535V)

[541-546] Danijela Stojković, Verica  Jevtić, Maja  Đukić, Đorđe Petrović, Sandra  Jovičić Milić, Marijana Kasalović, SADRŽAJ VITAMINA C U EKSTRAKTIMA ŠIPURKA (DOI:10.46793/SBT27.541S)

[547-552] Darko Manjenčić, Mirjana Antonijević Nikolić, Vladan Mićić, Anja Manjenčić, UTICAJ DODATKA RAZLIČITIH TIPOVA NANOPUNILA NA FINALNA SVOJSTVA UMREŽAVAJUĆIH SISTEMA SILIKONSKIH MATERIJALA TAČNO ODREĐENOG SPECIFIČNOG ODNOSA NA AKCENTU UMREŽIVAČA (DOI:10.46793/SBT27.547M)

[553-557] Jasur Safarov, Sunil Verma, Shakhnoza Sultanova, Abhijit Tarawade, Azamat Usenov, SORPTION AND DESORPTION OF RAW MATERIALS (DOI:10.46793/SBT27.553S)