TAČNOST FORMULACIJE I EKOLOŠKI ASPEKT NEKIH MINERALNIH ĐUBRIVA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 425-430)

АУТОР(И): Vladimir Čolović, Bogdan Garalejić, Helena Majstorović, Maja Sudimac, Miloš Pavlović

Е-АДРЕСА: b.garalejic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.425C

САЖЕТАК:

Prilikom kupovine mineralnog đubriva korisnik očekuje da je sadržaj hraniva u propisanim minimalnim vrednostima istaknutim na ambalaži i u dekla- raciji i da kvalitet upotrebljenih sirovina nema negativan uticaj na životnu sredinu. Analiza jednog broja uzoraka mineralnih đubriva različitih količina i odnosa N, P, K pokazala su odstupanja od minimalnih vrednosti sadržaja hraniva iz deklaracije kao i povećan sadržaj pojedinih teških metala. Iz tog razloga je neophodno da se analize proizvedenih i uveženih formulacija češće kontrolišu od strane nadležnih institucija uz propisan način uzimanja uzoraka.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

mineralna đubriva, sadržaj hraniva, sirovina, teški metali

ЛИТЕРАТУРА:

  • Mitrović Branislava, Vitorović Gordana, Stojanović Mirjana, Vitorović, D. (2011). Radioaktivnost fosfatnih minerala. Veterinarski glasnik 65 (1-2) 123-140.
  • Molnar I. (1995). Opšte ratarstvo. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet.
  • Stevanović D., Kresović M., Stojanović M., Grubišić M. (2009). Stanje proizvodnje i problemi primene mineralnih đubriva u Srbiji. Zbornik naučnih radova, Vol. 15 br. 1-2
  • Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet. Službeni glasnik RS, br. 36/2018.
  • Pravilnik o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja. Prilog 4. Službeni glasnik RS, broj 78/2009.
  • 4R Plant Nutrition – A Manual for Improving the Management of Plant Nutrition. (2012). USA: International Plant Nutrition Institute.
  • „Konkurencija na domaćem tržištu mineralnih đubriva“ (2021). Mesečnik “Biznis & Finansije”. Dostupno: http://bif.rs .
  • Pravilnik o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja. Prilog 5. Službeni glasnik RS, br. 30/2017 i br. 31/2018.