NAPREDNI PROCESI OKSIDACIJE HLORFENOLNIH JEDINJENJA IZ OTPADNIH VODA-KINETIČKA DFT STUDIJA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 321-326)

АУТОР(И): Žiko Milanović, Marko Antonijević, Svetlana Jeremić, Jelena Đorović Jovanović, Dejan Milenković

Е-АДРЕСА: ziko.milanovic@uni.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.321M

САЖЕТАК:

Primenom sofisticiranih računarskih metoda vršeno je ispitivanje mehanizama degradacije hlorofenolnih jedinjenja (HF): 2-hlorofenola (2-HF) i 2,4- dihlorofenola (2,4-DHF) sa hidroksi (HO•) radikalom u vodi, pri različitim pH vrednostima, u uslovima naprednih procesa oksidacije (Advanced Oxidation Process, AOPs). Acido-bazne vrste, koje su procentualno različito zastupljene pri različitim pH vrednostima, doprinose sveobuhvatnom ispitivanju procesa degradacije jedinjenja štetnih po životnu sredinu. Ukupna konstanta brzine reakcije (kukupno) operativnih reakcionih puteva nalazi se u interval od 3.82×109 do 1.76×1010 M-1s-1, pri pH od 0- 14, što ukazuje na dobru sposobnost HO• radikala u procesu degradacije jedinjenja. Procenjene vrednosti ekotoksičnosti ispitivanih jedinjenja ukazuju da formirani proizvod pokazuju niže akutne i hronične toksične efekte na vodene organizme.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

hlorofenoli, DFT, otpadne vode, napredni proces oksidacije

ЛИТЕРАТУРА:

  • Börzsönyi, M., Török, G., Pinter, A., & Surján, A. (1984). Agriculturally-related carcinogenic risk. IARC scientific publications, (56), 465-486.
  • Shiying, Y., Ping, W., Xin, Y., Guang, W. E. I., Zhang, W., & Liang, S. H. A. N. (2009). A novel advanced oxidation process to degrade organic pollutants  in wastewater: Microwave-activated persulfate oxidation. Journal of Environmental Sciences, 21(9), 1175-1180.
  • Frisch M. J., Trucks G. W., Schlegel H. B., et al. (2010). Gaussian 09, Revision C.01, Gaussian, Inc., Wallingford, CT, USA.