RURALNO PODRUČJE OPŠTINE REKOVAC POTENCIJALI I RIZICI

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 419-424)

АУТОР(И): Marija Marković, Biljana Veljković, Goran Dugalić, Simeon Rakonjac, Marija Gavrilović

Е-АДРЕСА: marijamarkovic44@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.419M

САЖЕТАК:

Prema zvaničnim statističkim podacima opština Rekovac je nerazvijena i spada u pet najstarijih opština u Srbiji. Negativan demografski trend, učestale migracije i sve manji broj stanovnika predstavljaju veliki problem. Da bi se analiziralo stanje poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Rekovca urađena je SWOT analiza, a radi sagledavanja stavova i mišljenja stanovnika izvršeno je anketno ispitivanje. Cilj rada je da se ukaže na razvojne potencijale i nužnost povezivanja poljoprivrednog i nepoljoprivrednog sektora, kao i na negativne tendencije i rizike.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

poljoprivreda, ruralni razvoj, opština Rekovac

ЛИТЕРАТУРА:

  • Veljković, B., Koprivica, R., Dosković, V. (2011). Ruralni razvoj i uloga lokalnih zajednica, Zbornik radova, XVI Savetovanje o biotehnologiji. 4-5 mart, Agronomski fakultet Čačak, vol 16(18), 617-623.
  • Veljković, B., Koprivica, R., Vico, G. (2010). Koncepti i pristupi u ruralnom razvoju u Srbiji, Tematski zbornik 3, DAES i Poljoprivredni fakultet Beograd, str 299-310.
  • Bogdanov, Lj.N. (2007). Mala ruralna domaćinstva u Srbiji i ruralna nepoljoprivredna ekonomija, Beograd, UNDP, www.undp.org.yu ; str. 64, 65.
  • Janković, D., Novakov, M. (2019). Srbija i ruralni razvoj – ruralno sociološki osvrti, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad; str. 5.
  • Revizija strategije održivog razvoja opštine Rekovac 2020. – 2021., Rekovac 2020. godine; Opština Rekovac; str. 20.
  • Republički      zavod      za      statistiku,      Popis      stanovništva       2011,      Beograd; http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201918010.pdf