PRINOS I KVALITET GROŽĐA SORTE KABERNE SOVINJON U OPLENAČKOM VINOGORJU

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 173-178)

АУТОР(И): Mlađan Garić, Vera Vukosavljević, Zoran Bosiočić

Е-АДРЕСА: mladjangaric1963@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.173G

САЖЕТАК:

U agroekološkim uslovima oplenačkog vinogorja praćen je prinos i kvalitet grožđa sorte Kaberne Sovinjon. Vinograd je podignut 2014. godine i nalazi se u fazi rastuće rodnosti. Razmak sađenja iznosi 2.5 x 1.0 m. U periodu ispitivanja vladali su povoljni meteorološki uslovi za rastenje i razviće sorte Kaberne  Sovinjon. U periodu ispitivanja sorta Kaberne Sovinjon je ispoljila visoku i stabilnu rodnost i odličan kvalitet grožđa i vina.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

sorta, agroekološki uslovi, prinos , kvalitet grožđa.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Avramov L. (1991).Vinogradarstvo. Nolit. Beograd.
  • Burić D. (1995). Savremeno vinogradarstvo. Nolit. Beograd.
  • CindrićP. Korać Nada, Kovač,V. (1996).Kabeme sovinjon, kabeme fran i merlo ufruškogorskom vinogorju. Poljoprivreda 383-385. str. 35-40. Beograd.
  • Cindrić P., Korać Nada, Kovač V. (1992).Ispitivanje proizvodnih i tehnoloških osobina crnih vinskih sorti. VI Zbornik naučnih radova vinogradarsko- vinarskog kongresaJugoslavije. str. 301-316. Beograd.
  • Vukosavljević V, Garić M.(2015). Prinos i kvalitet grožđa sorte Kaberne Sovinjon u agroekološkim uslovima levačkog vinogorja. Zbomik radova XX Savetovanja o biotehnologiji. Vol.20 (22).str. 245-252. Agronomski fakultet Čačak.
  • Garić i sar. (2010).Agrobiloška svojstva sorte kabeme sovinjon u uslovima severneKosovske Mitrovice. Zbornik radova XV Savetovanja o biotehnologiji. Vol.15.(16), str. 351-355. Agronomski fakultet Čačak.
  • Garić M., Vukosavljević V., (2016).Uticaj načina rezidbe na prinos i kvalitet grožđa sorte Kaberne Sovinjon u levačkom vinogorju. Zbomik radova XXI Savetovanja o biotehnologiji. Vol.21.(23), str. 311-307. Agronomski fakultet Čačak.
  • Pejović Lj., Maraš Vesna, Mijović S. (1996).Komparativna proučavanja sorti kaberne sovinjona, kabeme frana i vranca u ekološkim uslovima Podgorice. Poljoprivreda 383-385. str. 63-67.
  • Tarailo R., Kocić Svetlana, Zima Vera., Stanković Snežana., Milošević G., Živković Jelena (1996).Važnije agrobiološke i privredno-tehnološke karakteristike sorti kaberne sovinjon, kaberne frank i merlo u niškom podrejonu. Poljoprivreda 383-385. str.68-73. Beograd.