ETNOBOTANIČKI PREGLED TRADICIONALNOG KORIŠĆENJA BILJAKA BANATSKOG, ŠUMADIJSKOG I ZLATIBORSKOG OKRUGA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 285-290)

АУТОР(И): Gorica Đelić, Aleksandra Mitrović, Duško Brković, Goran Marković,Milica Pavlović

Е-АДРЕСА: gorica.djelic@pmf.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.285DJ

САЖЕТАК:

Etnobotanička studija je sprovedena kako bi se dokumentovala tradicionalna i lokalna upotreba biljaka u prevenciji i lečenju bolesti tri upravna okruga Republike Srbije – Banatskog, Šumadijskog i Zlatiborskog. Cilj istraživanja je da se ukaže na sličnosti i razlike upotrebe lekovitog bilja u ispitivanim okruzima i da se time doprinese očuvanju znanja o tradicionalnoj upotrebi biljaka u ovim delovima Srbije. Podaci su prikupljeni korišćenjem etnomedicinske ankete u kome je učestvovalo 79 ispitanika starosti od 35 do 75 godina. Familije iz kojih je najviše vrsta koje se koriste u tradicionalnoj medicini su Lamiaceae (17,9%), Rosaceae (13%), i Asteraceae (11%). Najveći broj anketiranih ispitanika sakuplja bilje (47%), i koristi ga u obliku čaja (43%) za lečenje respiratornih i gastrointestinalnih bolesti.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

etnobotanika, biljke, fitopreparati, upotreba, bolest

ЛИТЕРАТУРА:

 • Brković D. (2015). Vaskularna flora brdsko-planinskog područja severozapadne Srbije i Šumadije – ekološko fitogeografska studija. Biološki fakultet. Univerzitet u Beogradu. 630, 21
 • Đelić G., Simović G., Stanković M., Zlatić N., Todorović M., Pavlović M. (2021). Traditional use of medicinal plants in Kursumlija, Етноботаника (Ethnobotany), бр. 1, 33-55.
 • Jarić S., Mačukanović-Jocić M., Đurđević L., Mitrović M., Kostić O., Karadžić B. (2015). An ethnobotanical survey of traditionally used plants on Suva planina mountain (south-eastern Serbia). J. Ethnopharmacol. 175, 93–108.
 • Oljača V.M., Oljača S., Kovačević D., Radivojević D., Gligorević K., Pajić M.,Ralević M., Mitrović B., Radosavljević U., (2009). Uređenje, korišćenje i mere zaštite poljoprivrednog zemljišta opštine Kosjerić. Poljoprivredna tehnika, 83 – 94.
 • Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji 2011 Starost i pol Republički zavod za statistiku. Beograd: 2012. Stanovništvo-starost i pol (podaci  po naseljima) u Srbiji ), Pristupljeno 3.02.2022. str. 358-365.
 • Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva – Prilog II – zaštićene vrste (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 05/10)
 • Ranđelović,N., Avramović D. (2011). Priručnik o lekovitim biljkama, raspoznavanje, branje i zaštita. Udruženje „Dr Jovan Tucakov“, Film Publik Art. Sokobanja, 17-18.
 • Šavikin K., Zdunić G., Menković N., Živković J., Ćujić N., Tereščenko M., Bigović D. (2013). Ethnobotanical study on traditional use of medicinal plants in South-Western Serbia. Zlatibor district. Journa of Ethnopharmacology, 143(3),803-810.
 • Silveira D., Prieto MJ., Freitas MM., Mazzari LA. (2018). Herbal Medicine and Public Healthcare: Current and Future Challenges, Natural Products as Source of Molecules with Therapeutic Potential. Springer, Berlin, Germany,
 • Tomović G. (2007): Fitogeografska pripadnost, distribucija i centri diverziteta Balkanske endemične flore u Srbiji. – Doktorska disertacija, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 532 pp.
 • Uredbi o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. Službeni glasnik Republike Srbije, br.31/05, 45/05
 • Živković J., Ilić M., Šavikin K., Zdunić G., Ilić A., Stojković, D. (2020). Traditional Use of Medicinal Plants in South Eastern Serbia (Pčinja District): Ethnopharmacological Investigation on the Current Status and Comparison With Half a Century Old Data. Front. Pharmacol. 11:1020. doi: 10.3389/fphar.2020.01020.