HEMIJSKE ANALIZE OTPADNE VODE MLEKARE „KUČ KOMPANI“

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 365-370)

АУТОР(И): Jelena M. Mašković, Nenad Kuč, Goran Marković, Vladimir Kurćubić

Е-АДРЕСА: jelenav@kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.365M

САЖЕТАК:

Cilj istraživanja ovog rada bio je da se izvrše hemijske analize otpadne vode iz sabirne šahte posle separatora mlekare „Kuč Kompani“. Fizičko-hemijske analize su urađene u laboratoriji Instituta za javno zdravlje Kragujevac i laboratoriji Agronomskog fakulteta u Čačku. U uzorku iz 2021. godine vrednost HPK iznosi 6,8154 mg O2/dm3, BPK 1,6 mg/dm3 O2, dok je u 2020. godini vrednost HPK bila 18,02 mg O2/dm3 a BPK 4 mg/dm3. Tehnološka otpadna voda mlekare nije pokazala veće opterećenje u pogledu BPK i HPK vrednosti. Vrednosti ostalih parametara su u okviru maksimalno dozvoljenih koncentracija i Pravilnika o kvalitetu otpadnih voda.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

otpadne vode, hemijske analize, industrija mleka

ЛИТЕРАТУРА:

  • Baras, J. (1996.). Tokovi razvoja zaštite životne sredine u procesnim tehnologijama, Hemijska industrija, 54, 474–480.
  • Baras J., Jovanović S. (2006). Otpadne vode industrije mleka. Preh. ind. 1–2. Klašnja, M. (1997). Problematika otpadnih voda – najvažniji deo ekološkog upravljanja u mlekari. Prehr. Ind. Mleko i mlečni proizvodi 815–24.
  • Marković G. (2018). Osnove ekologije i zaštite životne sredine. Agronomski fakultet, Čačak.
  • Mašković J. (2018). Praktikum iz primenjene analitičke hemije. Agronomski fakultet, Čačak.
  • Mijović LJ. (2004). Biološka obrada otpadnih voda. Zbirka rešenih zadataka sa teorijskim osnovama. Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd.
  • Stefanović D., Vojinović-Miloradov M., Lemić J., Kurajica M., Kovačević D. (2008). Merenje fizičko-hemijskih i drugih mineralnih sirovina. Vet. glasnik 62 (5-6) 395-402.