HEMIJSKI SASTAV I SENZORNE KARAKTERISTIKE RAKIJA OD VOĆA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 509-514)

АУТОР(И): Dragana Stanisavljević, Dušica Ćirković, Violeta Mickovski Stefanović, Dragan Veličković

Е-АДРЕСА: draganastanisavljevic72@gmail.com

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/SBT27.509S

САЖЕТАК:

Pored glavnih sastojaka, etanola i vode, rakije od voća, sadrže u maloj količini veliki broj sekundarnih sastojaka, koje ovim pićima daju specifična organoleptička obeležja. Među ovim sastojcima ima i onih koji su štetni i nepoželjni, pa je cilj proizvođača da se njihov sadržaj koliko je moguće više smanji. U cilju ispitivanja kvaliteta rakije izvršena je hemijska analiza i senzorna ocena rakija dobijenih od različitih voćnih vrsta. Sadržaj etanola i drugih parametara se kretao u okvirima očekivanog za ispitivane rakije, a u skladu sa važećim Zakonom.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

rakija, voće, hemijski sastav, senzorne karakteristike

ЛИТЕРАТУРА:

 • Hyma E.K., Saerens M.S., Verstrepen J.K., Fay C.J. (2011). Divergence in wine characteristics produced by wild and domesticated strains of Saccharomyces cerevisiae. FEMS Yeast Research 11, 540–551.
 • Jović S. (2006). Priručnik za spravljanje rakije, Partenon, Beograd.
 • Klee H.J. (2010). Improving the flavor of fresh fruits: genomics, biochemistry, and biotechnology. New phytologist, 187, 44-56.
 • Madrera R., Mangas J. (2005). Typification of cider brandies on the basisi of cider udes in tis manufacture. Journal of Agricutural and Food Chemistry, 53, 3071- 3075.
 • Nikićević N., Paunović R. (2013). Tehnologija jakih alkoholnih pića. Poljoprivredni fakultet, Beograd.
 • Nikićević N., Tešević V. (2010). Proizvodnja voćnih rakija vrhunskog kvaliteta, Monografija. Poljoprivredni fakultet, Beograd.
 • Nikićević N., Tešević V. (2009). Jaka alkoholna pića – analitika i praksa. Poljoprivredni fakultet, Beograd.
 • Nikićević N. (2008). Voćne rakije. Poljoprivredni fakultet, Beograd.
 • Nikićević N., Tešević V. (2005). Possibilities for methanol content reduction in plum brandy. Journal of Agricurtural Sciences, 50, 49-61.
 • Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i vršenja hemijskih i fizičkih analiza alkoholnih pića („Sl.list SFRJ“, br. 70/87).
 • Puškaš V. (2011). Priručnik za proizvodnju voćnih rakija. KAIROS, Sremski Karlovci, str. 134.
 • Rajković M., Perić L. (2005). Određivanje aldehida: furfurala i benzaldehida u rakiji šljivovici. Hemijska industrija, 59 (3-4), 78-83.
 • Urošević I. (2015). Uticaj sojeva selekcionog kvasca i hraniva u fermentaciji na hemijski sastav i senzorne karakteristike voćnih rakija. Poljoprivredni fakultet, Beograd.
 • Zakon o jakim alkoholnim pićima („Sl. glasnik RS“, br. 92/2015).