PRINOS SALATE „SHANGORE“ UZ UPOTREBU RAZLIČITIH NAČINA ISHRANE I NASTIRANJA ZEMLJIŠTA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 149-154)

АУТОР(И): Pašić Sanid , Lavić Dževad

Е-АДРЕСА: sanidpasic88@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.149P

САЖЕТАК:

Rad predstavlja osnovne karakteristike i preduslovi za unapređenje proizvodnje salate puterice sorte „Shangore“ u cilju dobivanja smjernica u primjeni tehnologije uzgoja salate, stabilnog prinosa, povećanih nutritivnih vrijednosti i ujednačenog kvaliteta. Gnojidbeni tretmani u eksperimentu uključivali su: mineralno đubrivo na bazi fosfata, organsko đubrivo na bazi huminskih kiselina i tečno organsko-mineralno đubrivo. Rezultati ovog istrživanja ukazuju da je prosječna vrijednost prinosa salate bila je najveća u primjeni đubrenja sa kalijem fosfatom i primjenom malča kombinacije PE – crna folija i agrotekstila i iznosila je 45.997 kg/ha u 2021 godini. Najniži prinos salate registrovan je u varijanti kontrole i iznosio je 22.487 kg/ha u 2020 god.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

salata, đubrivo, malč, prinos.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Lamont W.J. (1993): Plastic mulches for production of vegetabele crops. Horttechnology 3 (1): 31-39.
  • Govedarica-Lučić, A. i sar. (2017): Uticaj sorte i uslova uspijevanja na broj listova u glavici salate, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo.
  • Petříková, K., Pokulda, R. (2003): Influence of variety and cultivation on the nutritional value of lettuce In: Quality of crop production: the present and perspectives of the EU. Proceedings of the Czech-Slovak Conference, Praha, VÚRV: 123-126.
  • Govedarica-Lučić, A. and Perković, G. (2013): Uticaj sorte i načina proizvodnje na prinos i kvalitetne osobine salate proizvedene u zimskim uslovima. Acta agriculturae Serbica, 18: 35
  • Zahirović, Ć., Karić L., Žnidarčič, D., Murtić, S., Jurković, J. (2017): Prinos i kvalitet odabranih sorti salate (Lactuca sativa L.), Radovi Poljoprivredno- prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, God. LXII, broj 67/2: 71-76