UTICAJ GENOTIPA I LOKALITETA NA SADRŽAJ OLOVA U STABLU PŠENICE U FAZI PUNE ZRELOSTI

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 117-122)

АУТОР(И): Violeta Mickovski Stefanović, Dragana Stanisavljević, Jasmina Bačić

Е-АДРЕСА: mickovski.stefanovic@institut-tamis.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.117MS

САЖЕТАК:

Teški metali predstavljaju vrlo značajnu grupu zagađivača životne sredine jer su potencijalni metabolički inhibitori. Sprovedeno je istraživanje u cilju istraživanja sadržaja teškog metala (Pb) u zemljištu i njihova akumulacija u stablu pšenice – Triticum sp., u fazi pune zrelosti kod četiri sorte pšenice, radi dobijanja informacija o zdravstvenoj ispravnosti gajenih genotipova, i da se utvrdi koja je sorta pšenice najmanje podložna akumulaciji olova. Koncentracija olova bila je najveća kod sorti Renesansa i Apach.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

olovo, stablo, Triticum sp., atomska apsorpciona spektrofotometrija

ЛИТЕРАТУРА:

  • Popović-Vukeljić V.M. (2002). Određivanje rezidualnih količina teških metala odabranog lokaliteta u cilju zaštite životne sredine. Magistarski rad, 1-15.
  • Jakovljević M., Blagojević S., Stevanović S., Martinović LJ. (1997). Zavisnost između sadržaja različitih oblika teških metala i nekih parametara plodnosti zemljišta. Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta, 181-187.
  • Škrbić B., Cvejanov S., Čupić S. (2004).  Sadržaj  teških  metala  u  zrnu  pšenice  roda 2000. godine. Žito-hleb, Volumen (31): 17-21.
  • Bogdanović D. (2002). Izvori zagađenja zemljišta kadmijumom. Letopis naučnih radova, Volumen (26): 32-42.
  • Popović V.M. (2010). Agrotehnički i agroekološki uticaji na proizvodnju semena pšenice, kukuruza i soje. Doktorska disertacija, 5-12.
  • Jones J.B., Case V. W. (1990). Soil testing and plant analysis. Westarman, 389-427.
  • Brankov M., Ubavić M., Sekulić P. Vasin J. (2006). Sadržaj mikroelemenata i teških metala u poljoprivrednim i nepoljoprivrednim zemljištima Banata. Zbornik radova. Sveska 42, 169-177.
  • Republika Srbija (2008). Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 23.
  • Raičević P. (2008). Vrednovanje zemljišta kao prirodnog resursa pivske planine i predlog mera za racionalno korišćenje. Magistarska teza. Poljoprivredni fakultet.
  • Ubavić M., Bogdanović D., Dozet D. (1993). Teški metali i pesticidi u zemljištu. Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Novi Sad, 217-222.