BIODIVERZITET VODOZEMACA (KLASA: AMPHIBIA) SJEVEROISTOČNE BOSNE

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 333-338)

АУТОР(И): Avdul Adrović, Edina Hajdarević, Alen Bajrić, Ernad Kucalović

Е-АДРЕСА: alenbajra@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.333A

САЖЕТАК:

Inventarizacija vodozemaca provedena je tokom 2020. i 2021. godine na području sjeveroistočne Bosne. Provedenim istraživanjem utvrđeno je 11 vrsta vodozemaca, od čega tri vrste pripadaju repatim, ostalih osam bezrepim vodozemcima. Na osnovu IUCN podataka može se konstatovati da se radi o vrstama čiji je status najmanje zabrinjavajući (LC). Evidentno je da je broj prirodnih staništa vodozemaca na istraživanom području znatno smanjen, te je neophodno provoditi konstantan monitoring stanja njihovih populacija.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Amphibia, biodiverzitet, vodozemci, Bosna

ЛИТЕРАТУРА:

 • Adrović A (2015) Status of amphibians in Bosnia and Herzegovina. In: Heathvole H, Wilkinson J (eds) Amphibian Biology Vol 11. Part 4. Status of Conservation and Decline of Amphibians: Eastern Hemisphere: Southern Europe and Turkey. Pelagic Publishing, Exeter, UK, pp. 62–66.
 • Adrović A., Mujić M. (2006): Vodozemci iz okoline Gračanice. Gračanički glasnik, 21, pp. 26 – 31.
 • Arnold E., Ovenden D. (2002): A Filed Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. – Harper Collins Publishers, London.
 • Bolkay St. J. (1919): Prinosi herpetologiji zapadnoga dijela balkanskog poluostrva. Sarajevo. Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini, 31., pp. 1 – 38.
 • Crnobrnja-Isailović J., Adrović A., Bego F., Čađenović N., Hadžiahmetović Jurida E., Jablonski D., Sterijovski B., Jovanović Glavaš O. (2022) The Importance of Small Water Bodies ’Conservation for Maintaining Local Amphibian Diversity in the Western Balkans. In: Pešić V., Milošević D., Miliša M. (eds) Small Water Bodies of the Western Balkans. Springer Water. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86478-1_17.
 • Čučković S. (1967): Nova nalazišta čovječije ribice (Proteus anguinus Laur.) na području Trebinja u Hercegovini. Glasnik Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine , PN (NS), 6., pp. 223 – 225.
 • Đurović E. (1980): Vodozemci Bosne i Hercegovine. ANU BiH. Odjeljenje prirodnih  i matematičkih nauka. Posebna izdanja, knjiga XLVII (8), pp. 121 – 123.
 • Frost Darrel R. 2021. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version     6.1      (Date      of      access).      Electronic      Database      accessible  at https://amphibiansoftheworld.amnh.org/index.php. American Museum of Natural History, New York, USA. doi.org/10.5531/db.vz.0001.
 • Hutinec J. B., Jovanović O., Šafarek G., Janković S. (2013): Žaba, kača, guščar: vodozemci i gmazovi u Međimurju. Međimurska priroda-Javna ustanova za zaštitu prirode. Nedelišće.
 • Iković V., Tomović LJ., Ljubisavljević K. (2016): Contribution to the knowledge of the batrachoand Herpetofauna of the bjelopavlići region (Montenegro). Bulletin of the Natural History Museum, 9, pp. 113-125.
 • Jablonski D., Jandzik D., Gvoždík, V. (2012): New records and zoogeographic classification of amphibians and reptiles from Bosnia and Herzegovina. North – Western Journal of Zoology 8, pp. 324 – 337.
 • Jelić D., Kuljerić M., Koren T., Treer D., Šalamon D., Lončar M., Podnar-Lešić M., Janev Hutinec B., Bogdanović T., Mekinić S. i Jelić K. (2015): Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.
 • Kudeljnjak M. (2009): Značajke i ugroženost vodozemaca Podravine. Diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Zagreb.
 • Lelo S., Memišević E., Kašić – Lelo M. (2003): Potvrda stabilne egzistencije bosanskohercegovačke endemične populacije alpskog tritona Triturus alpestris reiseri Werner, 1902 (Amphibia: Urodela, Salamandridae) u Prokoškom jezeru i njegovoj okolini. Sarajevo Radovi Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu, XLIII, 52/2003.
 • Lelo S., Zimić A., Čengić M., Jelić D. (2015): Biodiverzitet vodozemaca (Chordata: Vertebrata: Aphibia) Bosne i Hercegovine. Udruženje za inventarizaciju i zaštitu životinja. Ilijaš, Sarajevo.
 • Pocrnjić Z, Kosorić Đ. (1966): New finds of phenomenon of neoteny inthe populations of alpine tritons. Zagreb. Bull. Scient. Sect. A – Tome 11 No 10 – 12. pp. 251 – 252.
 • Radovanović M. (1951): Vodozemci i gmizavci naše zemlje.Naučna knjiga, Beograd. Reiser O. (1895): Materialien zu einer Ornis Balcanica. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
 • Škrijelj R., Korjenić E. (2000): Biodiverzitet vodozemaca i gmizavaca Bosne i Hercegovine. Soroš fondacija-fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
 • Tanović E., Bajrić A., Adrović A., Skenderović I. (2017): Varijabilnost nekih morfoloških parametara planinskog mrmoljka (Ichthyosaura alpestris Laurenti, 1768) na području planine Konjuh. XXII savjetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku. Zbornik radova, Knjiga 2: pp. 705-709.
 • Vukov T., Kalezić L. M., Tomović LJ., Krizmanić I., Jović D., Labus N., Džukić G (2013): Amphibians in Serbia – distribution and diversity patterns. Bulletin of the Natural History Museum, 2013, 6:pp. 90-112.
 • Werner F. (1897): Die Reptilien und Amphibien Osterreich. Ungarns und der Occupationsländer.