STAVOVI POTROŠAČA U POTROŠNJI MEDA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 535-540)

АУТОР(И): Branislav Vlahović, Kristina Kukolj

Е-АДРЕСА: vlahovic@polj.uns.ac.rs

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/SBT27.535V

САЖЕТАК:

Predmet istraživanja jeste da se istraži uticaj različitih faktora na kupo- vinu i potrošnju meda u Vojvodini. Istraživanje je sprovedeno putem metode ispitivanja koja podrazumeva postupak prikupljanja podataka o stavovima, mišlje- nju i motivima ispitanika. Istraživanjem je obuhvaćeno 315 ispitanika. Pimarni ra- zlog za konzumiranje meda jeste povoljan uticaj na zdravlje. Na kupovinu i konzu- miranje meda najznačajniji faktori su: kvalitet, ukus i vrsta meda. Cilj proizvođača jeste da odgovori na zahteve i želje potrošača i obezbedi med koji je zdravstveno bezbedan, prirodan i proizveden tako da zadovoljava ekološke zahteve, ima lep ukus i zadovoljavajući odnos kvaliteta i cene.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

anketa, potrošnja, med, stavovi, preferencije

ЛИТЕРАТУРА:

  • Cosmina M., Gallenti G., Marangon F., Troiano S. (2015): Reprint of Attitudes towa- rds honey among Italian consumers: A choice experiment approach. Appetite [online] 106, 110-116. https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2905544-/180526/Appetite_106_2016.pdf – pristupljeno 01.2022.
  • Grbac B., Lončarić, Dina (2010): Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje–osobitosti, reakcije, izazovi, ograničenja. Sveučilište u Rijeci, Ekono- mski fakultet Rijeka, Rijeka.
  • Lymperl A., Fragkakl A. G. (2020): Investigation of consumers’ trends concerning honey supply: A case study in Central Greece. Hellenic Open University, School of Science and Technology, Patras, Greece. https://kosmospublishers.com/in- vestigation-of-consumers-trends-concerning-honey-supply-a-case-study-in- central-greece/ – pristupljeno 01.2022.
  • Pocol B. C., Bolboacă D. S. (2013): Perceptions and trends related to the consu- mption of honey: A case study of North-West Romania. International Journal of Consumer Studies [online] 37(6), 642-649 https://doi.org/10.1111/ijcs.12046– pristupljeno 01.2022.
  • Šánová P., Svodobová J., Hrubcová B., Šeráková P. (2017): Segmentation of honey buyers’ behaviour by conjoint analysis. Czech University od Life Sciences Pra- gue, Faculty od Economics and Management, Prague, Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica. [online] 48, (1): 55-62.
  • Špoljarić Josipa (2010): Istraživanje o konzumaciji meda za potrebe prodaje u pče- larstvu, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb, str. 1-12.
  • Milenković Biljana(2015): Preferencije potrošača u potrošnji meda u Republici Srbiji, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Zemun, str. 22.
  • https://www.globaltrademag.com/the-eu-honey-market-slipped-back-slightly-to- 1-4b/  – pristupljeno 01.2022.