PARAMETRI PLODNOST ZEMLJIŠTA U FUNKCIJI TIPA ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 395-400)

АУТОР(И): Helena Majstorović, Bogdan Garalejić, Maja Sudimac, Miloš Pavlović, Vladimir Čolović

Е-АДРЕСА: majstorovic@institut-tamis.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.395M

САЖЕТАК:

Plodnost zemljišta predstavlja osnovnu karakteristiku svakog tipa zemljišta i to je osobina po kojoj se zemljište razlikuje od matičnog supstrata. Za određivanje plodnosti zemljišta, u cilju primene đubriva za pravilnu ishranu biljaka, koriste se različite fizičko-hemijske metode. U tom smislu u uzorkovanim zemljišnim uzorcima analizirani su sledeći parametri: pH u KCl, CaCO3, humus, ukupni azot, P2O5, K2O. Rezultati ispitivanja su pokazali visoku plodnost na velikom broju lokaliteta ali i postojanje zemljišta koja iziskuju primenu pedomeliorativnih mera.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

plodnost zemljišta, tipovi zemljišta, grad Pančevo

ЛИТЕРАТУРА:

  • Strategija razvoja grada Pančeva 2014. – 2020. – Aneks 1 Analiza početnog stanja dostupno na: http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/strategija-razvoja-grada
  • Živković  B.,  Nejgebauer V.,  Tanasijević  Đ., Miljković  N.,  Stojković  L.  i Drezgić  P., Zemljista Vojvodine, (1972). Novi Sad, Institut za poljoprivredna istraživanja Manojlovič   M.,   Čabilovski   R.,   (2019).   Praktikum   iz   agrohemije.   Novi   Sad: Poljoprivredni fakultet
  • Manojlović, S., Ubavić, M., Bogranović, D., Dozet, D. (1995). Praktikum iz agrohemije. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo.