Начелна разматрања о услугама (2018)

DOI: 10.46793/XXIv-9

Download full text in PDF  

Милан Палевић, МЕНАЏМЕНТ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ УСЛУГА

10.46793/XXIv-9.003P

3-13

Миодраг Мићовић, УСЛУГА ПАКОВАЊА И АМБАЛАЖА

10.46793/XXIv-9.017M

17-26

Емилија Станковић, НАДНИЦЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОДЕЋЕ У АНТИЧКОМ РИМУ

10.46793/XXIv-9.027S

27-33

Јована Петровић, УГОВОР О ДЕЛУ КАО ОБЛИК РАДА ВАН РАДНОГ ОДНОСА

10.46793/XXIv-9.035P

35-45

Зоран Миладиновић, ПРЕМИЈА КАО ЦЕНА РИЗИКА И БИТАН ЕЛЕМЕНТ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ

10.46793/XXIv-9.049M

49-62

Драган Батавељић, ПРУЖАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА У ОСИГУРАЊУ

10.46793/XXIv-9.063B

63-74

Андреј Мићовић, ПРАВНА ЗАШТИТА КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

10.46793/XXIv-9.075M

75-88

Јована Брашић Стојановић, ОСИГУРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ОД СТРАНЕ МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ГАРАНТОВАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

10.46793/XXIv-9.089BS

89-100

Данијела Глушац, ОБАВЕЗА ОСИГУРАВАЧА НА ИНФОРМИСАЊЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

10.46793/XXIv-9.101G

101-111

Драган Вујисић, ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ТУРИСТИЧКИМ УСЛУГАМА

10.46793/XXIv-9.115V

115-126

Урош Радуловић, УГОВОР О УГОСТИТЕЉСКИМ УСЛУГАМА

10.46793/XXIv-9.127R

127-139

Ненад Ђурђевић, КОНВЕНЦИЈА О ИНТЕГРИСАНОМ ПРИСТУПУ БЕЗБЕДНОСТИ, СИГУРНОСТИ И УСЛУГАМА НА ФУДБАЛСКИМ УТАКМИЦАМА И ДРУГИМ СПОРТСКИМ ДОГАЂАЈИМА

10.46793/XXIv-9.143DJ

143-164

Зоран Вуковић, ДРУШТВЕНА ВРЕДНОСТ СПОРТА

10.46793/XXIv-9.165V

165-172

Милена Петровић, УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ОТПАДОМ ПРЕМА СТАНДАРДИМА ЕУ: КЉУЧНA ПИТАЊА

10.46793/XXIv-9.175P

175-186

Срђан Владетић, ДОДЕЉИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ОД ДОЛАСКА НЕРВЕ НА ВЛАСТ

10.46793/XXIv-9.187V

187-192

Бојан Урдаревић, ОСВРТ НА НОВА ЗАКОНСКА РЕШЕЊА О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАПОШЉАВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XXIv-9.193U

193-204

Зоран Јовановић, ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XXIv-9.205J

205-215

Божин Влашковић, ПОВРЕДА ФУНКЦИЈЕ УПУЋИВАЊА НА ПОРЕКЛО И РЕКЛАМНЕ ФУНКЦИЈЕ УПОТРЕБОМ ЖИГА У УСЛУГАМА KEYWORD-ADVERTISING-А

10.46793/XXIv-9.219V

219-229

Јелена Вучковић, УЛОГА НОВИНАРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ У ПРУЖАЊУ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА

10.46793/XXIv-9.233V

233-243

Драгица Живојиновић, ПОСТХУМНО ЗАЧЕЋЕ У ЕВРОПСКИМ ПРАВИМА И НОВОМ СРПСКОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

10.46793/XXIv-9.247Z

247-259

Нина Планојевић, САСТАВ И НАДЛЕЖНОСТИ ЕТИЧКОГ ОДБОРА СРБИЈЕ

10.46793/XXIv-9.261P

261-277

Вељко Влашковић, ИМУНИЗАЦИЈА ДЕЦЕ ПРОТИВ МАЛИХ БОГИЊА СА АСПЕКТА ПРАВА ДЕТЕТА И ВРШЕЊА РОДИТЕЉСКИХ ДУЖНОСТИ

10.46793/XXIv-9.279V

279-292

Тамара Ђурђић, ПОЈЕДИНА ПИТАЊА ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ УЗРОКОВАНУ МЕДИЦИНСКОМ РАДЊОМ И УПОТРЕБОМ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

10.46793/XXIv-9.293DJ

293-302

Срђан Ђорђевић, РЕФОРМА ПРАВНИХ СТУДИЈА И УСЛУГА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

10.46793/XXIv-9.305DJ

305-310

Дејан Матић, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ И КВАЛИТЕТ УСЛУГА У ОВОЈ ОБЛАСТИ

10.46793/XXIv-9.311M

311-319

Борко Михајловић, ОДНОС ИЗМЕЂУ НЕПОШТЕНЕ ТРЖИШНЕ УТАКМИЦЕ И НЕПОШТЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕ

10.46793/XXIv-9.323M

323-334

Предраг Стојановић, ЈАВНИ ЗАЈАМ КАО ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРАЊА МУНИЦИПАЛИТЕТА – ФУНКЦИЈЕ И ОГРАНИЧЕЊА

10.46793/XXIv-9.337S

337-346

Стефан Шокињов, ПОЈЕДИНАЧНО ИЗУЗЕЋЕ УГОВОРА О ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЈЕ ОД КАРТЕЛНЕ ЗАБРАНЕ У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

10.46793/XXIv-9.347S

347-375

Јасмина Лабудовић Станковић, ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ КАО ПОЗИТИВАН ЕФЕКАТ ПРЕЛИВАЊА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

10.46793/XXIv-9.377LS

377-384

Mиливоје Лапчевић, ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНЦИМА У СИСТЕМУ ПРОДУКЦИЈЕ ЈАВНИХ ДОБАРА И УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XXIv-9.385L

385-396