ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ТУРИСТИЧКИМ УСЛУГАМА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 115-126

АУТОР(И): Драган Вујисић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.115V

САЖЕТАК:

Питање које све више добија на значају када су у питању уговори о туристичким услугама јесте питање закључења ових уговора. Правна правила о закључењу уговора о туристичким услугама различита су у зависности од врсте уговора о туристичким услугама. Од питања закључења уговора често се не може одвојити питање форме уговора, јер у случајевима када је законом прописана обавезна писмена форма, поступање у складу са прописаном формом постаје значајан елемент поступка закључења уговора. Предмет овог рада је анализа поступка закључења неких уговора о туристичким услугама. У том циљу у раду се анализира закључење уговора о организовању путовања, уговора о алотману, уговора о угоститељским услугама, агенцијског уговора о угоститељским услугама, као и уговора о услуживању хране и точењу пића.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

уговори о туристичким услугама, фазе закључења уговора о туристичким услугама, форма уговора о туристичким услугама, туризам, путник.

ЛИТЕРАТУРА: