ПОВРЕДА ФУНКЦИЈЕ УПУЋИВАЊА НА ПОРЕКЛО И РЕКЛАМНЕ ФУНКЦИЈЕ УПОТРЕБОМ ЖИГА У УСЛУГАМА KEYWORD-ADVERTISING-А

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 219-229

АУТОР(И): Божин Влашковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.219V

САЖЕТАК:

Повреда функције упућивања на порекло не постоји када се рекламни оглас појављује у одговарајуће означеном рекламном блоку, који је јасно раздвојен од листе резултата. Поред тога, услов је да у рекламном блоку није садржан жиг, а ни упућивање на његовог титулара и на производе или услуге обележене жигом. Када је реч о листи резултата, повреда функције упућивања на порекло постоји ако просечни корисник интернета није у стању да препозна да ли огласи потичу од титулара жига, с њим привредно повезаних предузећа или од трећих лица. Повреда рекламне функције у случају познатих жигова решава се применом начела садржаних у пресуди ,,Interflora“ Европског суда.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

рекламни блок, листа резултата, имитација оригинала, алтернатива, корисник интернета.

ЛИТЕРАТУРА: