ИМУНИЗАЦИЈА ДЕЦЕ ПРОТИВ МАЛИХ БОГИЊА СА АСПЕКТА ПРАВА ДЕТЕТА И ВРШЕЊА РОДИТЕЉСКИХ ДУЖНОСТИ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 279-292

АУТОР(И): Вељко Влашковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.279V

САЖЕТАК:

Епидемија малих богиња која је почетком октобра 2017. избила на територији Србије, још једном је потврдила нужност обавезне активне имунизације (вакцинације) деце против  наведене заразне болести. Домаће право предвиђа обавезну вакцинацију деце одређеног узраста против малих богиња, као и препоручену пасивну имунизацију конкретног детета у случају клиничке индикације заражености морбилима.

Правила о обавезној активној имунизацији деце против морбила (малих богиња) у складу су са интересима јавног здравља, али и остваривањем права детета на живот, опстанак и развој. Истовремено,обавезна вакцинцација деце представља ограничење права детета на приватни живот којим се следи легитимни циљ у смислу права на поштовање приватног живота из Европске конвенције о људским правима. Такође, наведено ограничење је оправдано и са аспекта права родитеља на поштовање породичног живота, будући да служи интересима јавног здравља и заштити права и интереса других лица, што је у својој одлуци потврдио и Уставни суд Србије.

Када је реч о препорученој пасивној имунизацији детета, сагласност родитеља за предузимање наведене медицинске мере има карактер одлучивања о питањима која битно утичу на живот детета. Због тога је нужно да се оба родитеља изричито сагласе о пасивној имунизацији детета млађег од 15 година, односно детета које је навршило 15 година и које је способно за расуђивање, али није дало пристанак на меру пасивне имунизације.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

мале богиње, обавезна активна имунизација, јавно здравље, права детета, вршење родитељског права, право на породични живот, препоручена пасивна имунизација, питања која битно утичу на живот детета.

ЛИТЕРАТУРА: