Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 165-172

АУТОР(И): Зоран Вуковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.165V

САЖЕТАК:

Друштвена вредност спорта исказује се кроз различите улоге које спорт има, или би требало да има, у животу одређеног појединца или у друштвеној заједници. Сходно томе, друштвене функције спорта требало би подредити племенитим циљевима ради остваривања појединачне, као и колективне добробити. Ипак, историја друштвених односа показала је да безмало све што је човек створио ради сопствене добробити може бити и предмет његове злоупотребе. У том смислу, ни спорт није изузетак. Због тога, разматрање друштвене вредности спорта подразумева настојање да се сагледа однос између позитивних и негативних страна овог изузетног друштвеног феномена.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

спорт, друштвене функције, добробит, злоупотреба.

ЛИТЕРАТУРА: