ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ КАО ПОЗИТИВАН ЕФЕКАТ ПРЕЛИВАЊА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 377-384

АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.377LS

САЖЕТАК:

У овом раду у фокусу аутора је трансфер технологије као позитиван ефекат преливања страних директних инвестиција. Значај високе технологије за економски раст и развој савремених држава определио је овакву тему. Технолошки напредак доприноси расту продуктивности и један је од кључних фактора који опредељују конкурентност савремених држава. Са растом продуктивности смањују се трошкови производње домаћих компанија. Технолошке иновације повећавају производне могућности привреде, а осим тога могу утицати и на промену привредне структуре.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

трансфер технологије, стране инвестиције, ефекти преливања.

ЛИТЕРАТУРА: