НАДНИЦЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОДЕЋЕ У АНТИЧКОМ РИМУ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 27-33

АУТОР(И): Емилија Станковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.027S

САЖЕТАК:

Готово да су све данас познате услуге разних занатлија биле познате и Римљанима. Међу бројним, данас познатим услугама, јесу и услуге хемијског чишћења. Не можемо тврдити да је у Риму постојало хемијско чишћење у модерном смислу, али се не сме занемарити постојање лица fullo, nis, и њихових радионица Fullonica (Fullonicum), у којима је обављана специфична врста чишћења и бељења одеће, као и „ваљања“ („згушњавања“) материјала и одеће. О њиховој активности добијамо податке још од античких римских историчара, као што о њима и њиховој делатности постоје правила у најзначајнијем делу Јустинијанове кодификације, Дигестама. Њихова активност је одувек била плаћена. Имали су и своја удружења (collegium). О томе како и колико су били плаћени, податке добијамо из Диоклецијановог едикта о максималним ценама (Edictum de pretiis rerum venalium). У глави VII Едикта обухваћен је највећи број, 76, надница различитих занатлија за рад слободних радника. Чуди чињеница да међу накнадама за рад нема накнада за рад оних који су радили на чишћењу одела и тканина. Надницама за ту врсту рада посвећена је посебна XXII глава Едикта. Ова чињеница могла би указати на посебну важност овог занимања. Најпознатија радионица за чишћење одеће пронађена је у Помпеима, позната под називом Fullery of Stephanus.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

fullo, nis, Fullonica (Fullonicum), чишћење, бељење, одећа, „ваљање“.

ЛИТЕРАТУРА: