РЕФОРМА ПРАВНИХ СТУДИЈА И УСЛУГА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 305-310

АУТОР(И): Срђан Ђорђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.305DJ

САЖЕТАК:

Анализа услуге високог образовања у области правних студија у Србији друге деценије 21. века подразумева суочавање са постојећи проблемима, који оптерећују и успоравају модернизацију студијских програма основних академских студија права. Нема дилеме да се налазимо на терену једне од најпрестижнијих професија чији утицај на друштвени развој представља неспорну тачку њеног угледа. Такав утицај приметан је у кључним моментима друштвеног напретка кроз историју напредних промена друштва, што је разлог више потребе да се посвети посебна пажња садржини и начину реализације студијских програма права у савременом српском систему високог образовања. У раду се чине напори предлога одређених решења, чије би прихватање довело до подизања нивоа квалитета знања свршених студената права.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

право, студијски програм, професија, правосуђе, мастер.

ЛИТЕРАТУРА: