ПРУЖАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА У ОСИГУРАЊУ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 63-74

АУТОР(И): Драган Батавељић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.063B

САЖЕТАК:

Аутор у раду указује на неопходност пружања интелектуалних услуга у сваком пословању, с обзиром да је, данас, све више присутна појава да људи знају „све више о све мање ствари“. Наиме, живимо у времену када живимо у времену када долази до сталне специјализације и оспособљавања за вршење само одређених послова, али уз што боље њихово познавање. Због тога је, данас, у сваком пословању могуће да дође до појаве одређених грешака. Боље рећи, оне су неминовне, тако да, и најситнији предузетници, и најкрупније компаније имају потребу за ослањањем на одговарајуће интелектуалне услуге. Када је реч о области осигурања, посредовање је постало саставни део савременог пословања, тако да се без ове врсте услуга тешко може замислити постизање одговарајућег успеха. Зато је њихов број веома велики и сваким даном расте све више, а да би пружање услуга посредовања и заступања, у нашој земљи, имало свој законски оквир и одговарајућу законску основу, донет је Закон о осигурању. Такође, овој значајној материји, Република Српска посвећује велику пажњу, тако да је читаву деценију раније, у односу на Републику Србију, донела свој Закон о посредовању у осигурању.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

интелектуалне услуге, услуге посредовања и заступања, Република Србија, Република Српска, осигурање, реосигурање, Народна банка Србије

ЛИТЕРАТУРА: