ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ И КВАЛИТЕТ УСЛУГА У ОВОЈ ОБЛАСТИ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 311-319

АУТОР(И): Дејан Матић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.311M

САЖЕТАК:

У овом раду се разматра актуелна ситуација у услужној делатности у области високог образовања а у контексту ступања на снагу нових измена и допуна Закона о високом образовању. Релативно недавно усвојен Закон о високом образовању, морао је да претрпи сасвим солидне измене и допуне након мање од годину дана од свог ступања на снагу. Имајући у виду, како значај самог високог образовања, тако и значај последичне потребе за што ваљанијом позитивно-правном регулативом услужне делатности у овој области, никако не може бити сумње у нужност потребе за анализом новодонетих законских решења. Управо из тог разлога, овај рад је и посвећен, како критичкој анализи назначених измена и допуна Закона о високом образовању, тако и указивању на могуће правце евентуалних нових и другачијих решења у будућности, како би се услужној делатности у области високог образовања у нас, омогућила тако неопходна стабилност и просперитет.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

високо образовање, јавне услуге, комерцијалне услуге, Закон о високом образовању, квалитет услуга.

ЛИТЕРАТУРА: