УЛОГА НОВИНАРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ У ПРУЖАЊУ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 233-243

АУТОР(И): Јелена Вучковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.233V

САЖЕТАК:

Пружање медијских услуга је немогуће без новинара. Због тога је веома важан њихов правни и друштвени положај јер то директно утиче на квалитет медијских услуга. Под квалитетном медијском услугом подразумевамо потпуну, тачну и правовремену медијску информацију. Зато је положај новинара битан. Он треба да омогући независност новинара која мора бити правно заштићена али која не сме бити злоупотребљена, већ да је прати њихова одговорност, која треба да буде транспарентно процесуирана.

Mедијско тржиште je предмет политичке манипулације и притиска политичких моћника. Приватизација медија је довела до гашења мањих медија и велики број новинара је остао без посла и тиме без моралне и материјалне сатисфакције. Медији се налазе у ситуацији одсуства интереса државе да они заиста буду седма сила. Успех медија се више не мери квалитетом, већ профитабилношћу истих. Све то додатно утиче на подређен положај новинара у друштву. Једини излаз из политичког, социјалног и информационог хаоса јесу прецизне, транспарентне и јасне правне процедуре које се примењују јер иза њих стоји држава. Још једном се потврђује да право без државе постаје само папир а држава без права, пука сила и тиранија.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

слобода изражавања, слобода јавног информисања, новинарска професија, медијске услуге.

ЛИТЕРАТУРА: