ДОДЕЉИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ОД ДОЛАСКА НЕРВЕ НА ВЛАСТ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 187-192

АУТОР(И): Срђан Владетић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.187V

САЖЕТАК:

Од када су почели са изградњом водоводних система Римљани су одређеном броју грађана давали право на коришћење воде из аквадуката, односно омогућавали им приватне прикључке на јавно водоснабдевање. Временом је број тих грађана растао, а надлежност за издавање дозвола прешла је у руке цара. Поред бриге за опште добро, односно за здравље и благостање грађана Рима, у раду ће бити указано и на друге разлоге и последице издавања дозвола за коришћење воде који постају видљиви нарочито од доласка Нерве на чело римске државе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

стари Рим, аквадукти, право на коришћење воде, Нерва.

ЛИТЕРАТУРА: