ЈАВНИ ЗАЈАМ КАО ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРАЊА МУНИЦИПАЛИТЕТА – ФУНКЦИЈЕ И ОГРАНИЧЕЊА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 337-346

АУТОР(И): Предраг Стојановић 

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.337S

САЖЕТАК:

Предмет истраживања у овом раду јесте институт јавног зајма као инструмент финансирања јавних потреба муниципалитета – градова и општина. У раду ће бити наглашени узроци растућег значаја инструмента јавних зајмова на локалном нивоу, као феномена који прати тенденцију глобалног афирмисања идеје фискалне децентрализације. Такође, биће указано на елементе легитимизације рационалне употребе јавних зајмова, као и на природу, домете и последице различитих видова ограничења  локалног задуживања на глобалном и домаћем нивоу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

јавни зајам, муниципалитети, јавне потребе, јавни расходи, контрола задуживања.

ЛИТЕРАТУРА: