DOI: 10.46793/XXIv-13

Download full text in PDF  

Зоран Миладиновић, ПРАВА ПУТНИКА KAO КОРИСНИКА УСЛУГА ПРЕВОЗА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

10.46793/XXIv-13.003М

3-31

Славко Ђорђевић, МЕРОДАВНО ПРАВО ЗА УГОВОР О ФРАНШИЗИНГУ ПРЕМА РИМ I УРЕДБИ – КРАТАК ОСВРТ

10.46793/XXIv-13.033DJ

33-44

Милица Маринковић, УГОВОР О ПРЕВОЗУ У ФРАНЦУСКОМ ГРАЂАНСКОМ ЗАКОНИКУ ОД 1804. ГОДИНЕ

10.46793/XXIv-13.045M

45-55

Александра Павићевић, ДЕЈСТВО, ЗАШТИТА И ПРЕСТАНАК ФИДУЦИЈАРНОГ ПРЕНОСА СВОЈИНЕ ПРЕМА НАЦРТУ ЗАКОНИКА О СВОЈИНИ И ДРУГИМ СТВАРНИМ ПРАВИМА СРБИЈЕ

10.46793/XXIv-13.059P

59-78

Биљана Гавриловић, ПРАВНОИСТОРИЈСКИ ПОГЛЕД НА МЕНИЧНУ (НЕ)СПОСОБНОСТ СЕЉАКА

10.46793/XXIv-13.079G

79-88

Нина Планојевић, ПРАВНИ АСПЕКТ КРЕМИРАЊА УМРЛИХ

10.46793/XXIv-13.091P

91-106

Стефан Шокињов, УСЛУГЕ ОД ОПШТЕГ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА

10.46793/XXIv-13.107S

107-123

Срђан Владетић, БИБЛИОТЕКА ТИБЕРИЈЕВЕ ПАЛАТЕ

10.46793/XXIv-13.125V

125-133

Јанко Муњић, ПРИВАТНИ ЗАТВОРИ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА

10.46793/XXIv-13.135M

135-153

Бојан Урдаревић, УСЛУГЕ ПЛАТФОРМСКОГ РАДА ИЗ УГЛА СУДСКЕ ПРАКСЕ

10.46793/XXIv-13.157U

157-168

Данијела Глушац, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ПРАВУ ОСИГУРАЊА

10.46793/XXIv-13.169G

169-177

Соња Лучић, ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И АУТОРСКО ПРАВО

10.46793/XXIv-13.181L

181-194

Јелена Станисављевић, УСЛУГЕ БРАНИОЦА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

10.46793/XXIv-13.195S

195-208

Јелена Вучковић, МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ И СЕКСИЗАМ

10.46793/XXIv-13.211V

211-230

Ружица Кијевчанин, ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ У МЕДИЈИМА

10.46793/XXIv-13.231K

231-244

Драган Батавељић, УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

10.46793/XXIv-13.247B

247-272

Драгица Живојиновић, ПРАВНА ПИТАЊА СМРТИ ЧОВЕКА КАО УСЛОВА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ ОРГАНА

10.46793/XXIv-13.273Z

273-285

Јасмина Лабудовић Станковић, УПРАВЉАНА КОНКУРЕНЦИЈА НА ТРЖИШТУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

10.46793/XXIv-13.287LS

287-296

Вељко Влашковић, ОСНОВНИ ПРАВНИ И ЕТИЧКИ ПРОБЛЕМИ У ВЕЗИ „УСВОЈЕЊА ЕМБРИОНA”

10.46793/XXIv-13.297V

297-305

Зоран Јовановић, ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА У ПОСЕБНИМ УПРАВНИМ ОБЛАСТИМА

10.46793/XXIv-13.309J

309-322

Миливоје Лапчевић, ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ТРАДИЦИОНАЛНОГ БУЏЕТИРАЊА КАО МЕХАНИЗМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА

10.46793/XXIv-13.323L

323-333

Никола Ивковић, ГЕНЕЗА РАЗВОЈА УСЛУГА У ДОМЕНУ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

10.46793/XXIv-13.335I

335-344

Драган Вујисић, НЕПРОФИТНА ОБРАЗОВНА УСТАНОВА КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ – ПРАКСА СУДА ПРАВДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

10.46793/XXIv-13.347V

347-359

Дејан Матић, КОНЦЕПТ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XXIv-13.361M

361-369

Милан Палевић, ШТА НОВО ДОНОСИ НОВИ НЕМАЧКИ ЗАКОН ЗА ПРАВИЧНЕ ПОТРОШАЧКЕ УГОВОРЕ

10.46793/XXIv-13.373P

373-383

Милан Рапајић, НАЈОСНОВНИЈЕ ЦРТИЦЕ О ПОТРОШАЧКОМ ДРУШТВУ

10.46793/XXIv-13.385R

385-394

Борко Михајловић, ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИСНИКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА

10.46793/XXIv-13.395M

395-410

Предраг Стојановић, О ЗНАЧАЈУ ПРИНЦИПА „ЗАГАЂИВАЧ ПЛАЋА“– ОСВРТ НА ПОЈЕДИНЕ АСПЕКТЕ

10.46793/XXIv-13.413S

413-424

Снежана Соковић, УЛОГА ПОВЕРЕНИЧКЕ СЛУЖБЕ У ИЗВРШЕЊУ ВАНЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА И МЕРА

10.46793/XXIv-13.425S

425-440

Срђан Ђорђевић, НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ОД СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

10.46793/XXIv-13.441DJ

441-450

Тамара Ђурђић Милошевић, УГОВОР О НАСЛЕЂИВАЊУ КАО ИНСТРУМЕНТ MORTIS CAUSA РАСПОЛАГАЊА

10.46793/XXIv-13.451DM

451-463

Јована Брашић Стојановић, УЛОГА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ У ПОДСТИЦАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА

10.46793/XXIv-13.465BS

465-476

Марија Милојевић, УСЛУГА ИЗВРШЕЊА НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА НА ЗАРАДИ ЛИЦА ЛИШЕНОГ СЛОБОДЕ – ТЕОРИЈСКА И ПРАКТИЧНА ОПРАВДАНОСТ ИНСТИТУТА

10.46793/XXIv-13.477M

477-490