БИБЛИОТЕКА ТИБЕРИЈЕВЕ ПАЛАТЕ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 125-133)

АУТОР(И): Срђан Владетић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.125V

САЖЕТАК:

Библиотека у Тиберијевој палати, вероватно, ће још дуго бити предмет многих научних радова. Најпре, јер су остаци комплекса чији је део била и Тиберијева палата врло скромни, те постоје недоумице око њене локације, настанка, обнове и проширења. Овакво стање рефлектује се и на изучавање саме библиотеке. Не постоји никакав физички доказ о њеном постојању, а самим тим ни о изгледу и функционисању. Једини ослонац представљају књижевни извори. Уз претходно дат преглед истраживања у погледу историје изградње Тиберијеве палате, овај рад представља покушај да се, на основу анализе постојећих извора, пружи одговор на неколико питања. Да ли је реч о царевој, личној или јавној библиотеци? Ко су били корисници? Каква је била организација? Које области је покривао библиотечки фонд? Када је библиотека добила име и до када је радила?

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Тиберијева палата, изградња, библиотека, корисници, организација, име библиотеке.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • The Attic Nights of Aulus Gellius, Translated into English by W. Beloe, Vol. I, printed for J. Jonson, St. Paul’s Church-Yard, 1795.
 • Barret, A. , Rome is Burning: Nero and Fire that Ended a Dinasty, Princeton University Press, 2020.
 • Boyd, E., Public Libraries and Literary Culture in Ancient Rome, The University of Chicago Press, 1915.
 • Bruce, L., Palace and Villa Libraries from Augustus to Hadrian, The Journal of Library History, Vol. 21, No. 3/
 • Владетић, С., Библиотека Аполоновог храма, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 11, Крагујевац, 2020.
 • Владетић, С., Библиотека у храму Мира, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 12, Крагујевац, 2021
 • Владетић, С., Bibliotheca Ulpia, Зборник радова: Садашњост и будућност услужног права, Крагујевац, 2022.
 • Dio’s Roman History, with an English Translation by Earnest Cary, London,:William Heinemann, New York: G. P. Putnam’s Sons, 1925.
 • Dix, T.K. and Houston, G. , ‘Public libraries in the city of Rome: from the Augustan age to the time of Diocletian’, Melanges de l’ecole Francaise de Rome – Antiquite 118-2, 2006.
 • Nichols, C. M., Galen and Libraries in the Peri Alupias, The Journal of Roman Studies, 2011.
 • Gaj Velej Peterkul, Rimska povijest, preveo i priredio Josip Miklić, Zagreb, 2006.
 • Platner, S. B., Topography and Monuments of Ancient Rome, second edition, Allyn and Bacon, 1911.
 • Plutarh, Usporedni životopisi, III, prevod i beleške Zdeslav Dukat, August Cesarec, Zagreb, 1988.
 • Rothschild, C. K., Thompson, T. W., Galen: “On the Avoidance of Grief”, “Early Christianity”, 2011.
 • Gaj Svetonije Trankvil, Dvanaest rimskih careva, prijevod Hosu S., Naprijed, Zagreb, 1978.
 • Корнелије Тацит, Анали, превела Љиљана Црепајац, BMG, Београд, 2000.
 • Tacit, Historije, preveo Josip Miklić, Latina et Graeca, Zagreb, 1987.
 • The Correspodence of Marcus Cornelius Fronto, Edited and for the first time translated by Haines, M. A., London,:William Heinemann, New York: G. P. Putnam’s Sons, 1919.
 • Herodian of Antiochs, History of the Roman Empire from the Death of Marcus Aurelius to the Accession of Gordian III, translate from greek by Echols, E.C.University of California Press, 1961.
 • Царска повест, предговор и коментари Ж. Петровић, превод са латинског М. Мајхер и Ж. Петровић, Српска књижевна задруга, Београд, 2009.
 • Clemens, K., La Domus Tiberiana e il suo contesto urbano. In: L’Urbs : espace urbain et histoire (Ier siècle av. J.-C. – IIIe siècle ap. J.-C.). Actes du colloque international de Rome (8-12 mai 1985) Rome : École Française de Rome, 1987, (Publications de l’École française de Rome, 98).