УПРАВЉАНА КОНКУРЕНЦИЈА НА ТРЖИШТУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 287-296)

АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.287LS

САЖЕТАК:

Рад је посвећен моделу тзв. управљане конкуренције на тржишту здравствене заштите. Повод за настанак овог модела конкуренције на поменутом тржишту је неопходност смањења високих трошкова који оптерећују многе државе. Иако се од овог модела много очекивало, ефекти нису у складу са очекивањима. Појавили су се додатни трошкови и друге мањкавости. Тржиште здравствене заштите је врло специфично тржиште које се не може поистоветити са другим тржиштима роба и услуга. Зато, „тржиште не би смело да контролише право на живот, односно приступ здравственим услугама.“

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

тржиште здравствене заштите, управљана конкуренција, недостаци тржишта.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Bernell, S., Health Economics – Core Concepts and Essential Tools, Arlington, 2016.
 • Vaughan, E., Vaughan, T., Osnove osiguranja – upravljanje rizicima, Zagreb, 2000.
 • Van de Ven, W., Beck, K., Buchner, F., Schokkaert, Schut, E., Shmueli, A., Wasem, J., Preconditions for efficiency and affordability in competitive healthcare markets: Are they fulfilled in Belgium, Germany, Israel, the Netherlands and Switzerland?, Health Policy, Vol. 109, No. 3/2013.
 • Goddard, M., Competition in Healthcare: Good, Bad or Ugly?, International Journal of Health Policy and Management, 2015, Vol. 4, Issue 9.
 • Enthoven A.C., Consumer-choice health plan (first of two parts). Inflation and inequity in health care today: alternatives for cost control and an analysis of proposals for national health insurance, New England Journal of Medicine, 1978, 298 (12).
 • Enthoven A.C., Consumer-Choice Health Plan (second of two parts); a national-health insurance proposal based on regulated competition in the private sector, New England Journal of Medicine, 1978, 298 (13).
 • Enthoven A., Managed competition of alternative delivery systems, Journal of Health Politics, Policy and Law, 1988, 13 (2).
 • Enthoven, A., The History and Principles of Managed Competition, Health Affairs, Vol 12, No 1/1993.
 • Enthoven A, Kronick R., A consumer-choice health plan for the 1990s. Universal health insurance in a system designed to promote quality and economy (2), New England Journal of Medicine, 1989, 320 (2).
 • Cabiedes, L., Guillén, A., Adopting and adapting managed competition: health care reform in Southern Europe, Social Science & Medicine, Vol. 52, Issue 8, 2001.
 • Katz, M., Provider competition and healthcare quality: More bang for the buck?, International Journal of Industrial Organization, Vol 31, Issue 5, 2013.
 • Лабудовић Станковић, Ј., Економија за правнике, Крагујевац, 2022.
 • Лабудовић Станковић, Ј., Несавршености тржишта здравствене заштите, Зборник радова: Садашњост и будућност услужног права, Крагујевац, 2022.
 • Light, D., From Managed Competition to Managed Cooperation: Theory and Lessons from the British Experience, The Milbank Quarterly, Vol. 75, No. 3/1997.
 • Остојић, С., Осигурање и управљање ризицима, Београд, 2007.
 • Poon, C., Zhang, Y.T., Perspectives on High Technologies for Low-Cost Healthcare, IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 2008.
 • Propper, C., Competition in Health Care: lessons from the English experience, Health Economics, Policy and Law, Vol. 13, 2018.
 • Стиглиц, Џ., Економија јавног сектора, Београд, 2008.