ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ У МЕДИЈИМА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 231-244)

АУТОР(И): Ружица Кијевчанин

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.231K

САЖЕТАК:

Аутор ће у раду обрадити право на приватност у медијима, као питање које свакодневно привлачи пажњу и утиче на остале сфере живота. На том путу ће, најпре, дефинисати појам медија, не заустављајући се на законској регулативи, него узимајући у обзир и фактичко стање и новине које је са собом донео технолошки развој. Нови концепт појма медија подразумева бројне предности, али и негативности. Са једне стране, грађанима никада нису били доступнији извори са бројним, разноврсним информацијама, док са друге стране уочавамо велико несналажење и тумарање у непознатом простору који је изазован и обилује опасностима. Право на приватност, чини се, никада није било угроженије, а за такво стање дефинитивно има одговорности и у нама. Много је нерегулисаног простора који треба покрити правном регулативом, и у том смислу је важно да делујемо што пре, како бисмо, пре свега освестили да сваки наш клик значи потенцијални проблем, односно сагласност да дамо део себе непознатом, а потом се заштитили и осигурали будућност.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

медији, право на приватност, метаподаци, интернет, закон.

ЛИТЕРАТУРА: