НАЈОСНОВНИЈЕ ЦРТИЦЕ О ПОТРОШАЧКОМ ДРУШТВУ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 385-394)

АУТОР(И): Милан Рапајић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.385R

САЖЕТАК:

Као тема потрошачко друштво је веома атрактивна у социолошким, економским, психолошким, филозофским па и правним наукама. У раду се отвара широк простор за артикулацију бројних узрока настанка, особености овог друштва, последица овог типа друштва на целокупно друштво па и културу живљења. Аутор заузима оштар став о потрошачком и хиперпотрошачком друштву указујући у најосновнијим цртицама на њихове  негативности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

потрошачко друштво, хиперпотрошачко друштво, конзумеризам, негативности.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Божиловић, Н., Транзиција поп културе – из потрошачког у хиперпотрошачког друштва, Култура, бр. 161/2018.
 • Буљан, Н., Потрошачко друштво, завршни рад, Свеучилиште у Задру, 2020.
 • Žakman Ban, V., Špehar Fiškuš K., Конзумеризам – Друштвени феномен и нова овисност, HUM, вол. XI, бр. 16/2016.
 • Калањ, Р., Глобализација и постмодернизам, Загреб, 2004.
 • Lipovetsky, G., Парадоксална срећа: оглед о хиперпотрошачком друштву, Загреб 2008.
 • Маслов, Г., Jean Baudrillard и Славој Жижек о потрошачком друштву, Ревија за социологију, вол. 40, бр. 1-2/2009.
 • Нефат, А., Памић, К., Развојни трендови конзумеризма и ставови менаџера прехрамбене индустрије Хрватске, Economic research – Економска истраживања, вол. 21, бр. 2/2008.
 • Стажић, К., Друштвени отпор конзумеризму: антиконзумеристички или алтерконзумеристички покрети, Зборник радова: Потрошачка култура и конзумеризам, Загреб, 2013.
 • Стојановић, В., Маркетинг услуга, Бања Лука, 2018.
 • Трандафиловић, И., Радоњић, А., Филиповић, Т., Карактеристике и последице потрошачког друштва, Економски сигнали: пословни магазин, вол. 10, бр. 1/2015.
 • Шушњић, Ђ., Рибари људских душа, Београд, 1976.
 • https://exedra.online/hr/osnovne-ljudske-potrebe/