ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И АУТОРСКО ПРАВО

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 181-194)

АУТОР(И): Соња Лучић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.181L

САЖЕТАК:

У данашње време вештачка интелигенција више није научна фантастика, већ је присутна свуда око нас. Као што вештачка интелигенција све више утиче на наш свакодневни живот, тако је добила на значају и у области интелектуалне својине. Будући да су иновативне компаније заинтересоване да заштите своје идеје у техничком окружењу, поставља се питање како се могу заштитити резултати које генерише вештачка интелигенција. Питање такве заштите постало је актуелно и у области ауторског права. Примера ради, Окружни суд Наншан у Шенжену (Кина) је пресудио да је чланак који је написао интелигентни систем за помоћ при писању заштићен ауторским правима. Компанија која је развила софтвер за потребе овог система оптужила је другу компанију за повреду ауторских права, за коју се наводи да је овај чланак учинила доступним јавности на својој веб страници. Суд је пресудио у корист тужиоца. Са друге стране, Christies је прва аукцијска кућа која је понудила уметничко дело створено алгоритмом. У питању је портрет Едмонда Беламиа који је продат за 432.000 америчких долара. Ова продаја је заправо сигнал да уметничка дела која су производ вештачке интелигенције полако улазе на светску аукцијску позорницу. Вештачка интелигенција је, дакле, у стању да ствара уметничка и књижевна дела која су исто тако оригинална и креативна као и људске творевине.
Аутор ће се у раду бавити питањем да ли се резултати које генерише вештачка интелигенција de lege lata штите ауторским правом, као и да ли ће се de lege ferenda развијати нова законска решења у области креативне вештачке интелигенције.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ауторско право; вештачка интелигенција; ауторство; оригиналност, морална права.

ЛИТЕРАТУРА: 

  • Burgstaller, P., Eckehard, H., Lampesberger, H., Künstliche Intelligenz, 2019.
  • Grätz, A., Künstliche Intelligenz im Urheberrecht, 2021.
  • Kersten, J., Kl-Kunst – Künstliche Intelligenz und künstlerische Freiheit, у: Territorialität und Personalität, 2019.
  • Kreutzer, R., Sirrenberg, M., Künstliche Intelligenz verstehen, 2019.
  • McCarthy, J. al., A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, https://ojs.aaai.org/index.php/aimagazine/article/view/1904.
  • Reinisch F., Künstliche Intelligenz – Haftungsfragen 4.0, Österreichische Juristen Zeitung – ÖJZ, 2019/37.
  • Runcо, M. , Acar, S., Divergent Thinking as an Indicator of Creative Potential Authors, Creativity Research Journal, vol. 24, no. 1/2012.
  • Thaler, S. , DABUS in a Nutshell, APA Newsletter on Philosophy and Computers, 19/1, 2019.
  • Wolfgang, E., Grundkurs Künstliche Intelligenz: eine praxisorientierte Einführung, 2016.