XXI век - век услуга и услужног права (2019)

DOI: 10.46793/XXIv-10

Download full text in PDF  

[3-22] Миодраг Мићовић, ПРОДАЈА ДИГИТАЛНОГ САДРЖАЈА10.46793/XXIv-10.003M
[25-36] Јована Брашић Стојановић, УСЛУГЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ БАНКАРСТВА10.46793/XXIv-10.025BS
[39-50] Зоран Миладиновић, ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА ИЗ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ10.46793/XXIv-10.039M
[51-59] Данијела Глушац, УГОВОРИ О ОСИГУРАЊУ ЖИВОТА ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ10.46793/XXIv-10.051G

[63-79] Андреј Мићовић, НОВИНЕ У ПРАВНОМ РЕГУЛИСАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

10.46793/XXIv-10.063M
[83-134] Ненад Ђурђевић, УСЛОВИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЕНЕРА ПРЕМА ЗАКОНУ О СПОРТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ10.46793/XXIv-10.083DJ
[137-153] Драган Батавељић, ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ СИНДИКАТА, КАО ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА10.46793/XXIv-10.137B
[155-161] Срђан Владетић, О ТЕРМИНУ „AQUARII“ У ФРОНТИНОВОМ ДЕЛУ „DE AQUIS URBIS ROMAE“10.46793/XXIv-10.155V

[163-172] Бојан Урдаревић, УСЛУГЕ СЕЗОНСКОГ РАДА ПРЕМА НОВОЈ ЗАКОНСКОЈ РЕГУЛАТИВИ

10.46793/XXIv-10.163U
[175-191] Јелена Вучковић, ОТВОРЕНА ПИТАЊА РЕФОРМЕ МЕДИЈСКЕ СТРАТЕГИЈЕ И ЗАКОНОДАВСТВА У СРБИЈИ10.46793/XXIv-10.175V
[193-201] Ружица Кијевчанин, МЕДИЈИ И ЕТИКА У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА10.46793/XXIv-10.193K
[205-217] Драгица Живојиновић, ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО АНТИЦИПИРАНОЈ НАРЕДБИ ПАЦИЈЕНТА10.46793/XXIv-10.205Z
[219-228] Вељко Влашковић, МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ ПРИЛАГОЂАВАЊА ПОЛА И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РОДНИ ИДЕНТИТЕТ10.46793/XXIv-10.219V

[231-244] Зоран Јовановић, ОСВРТ НА РЕФОРМЕ НОВОГ ЈАВНОГ МЕНАЏМЕНТА – ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ ПОСЛЕ

10.46793/XXIv-10.231J
[245-283] Милан Рапајић, ПОСЛОВИ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ СА ОСВРТОМ НА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР10.46793/XXIv-10.245R
[285-294] Тамара Ђурђић, УСЛУГЕ САСТАВЉАЊА ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИХ ИСПРАВА10.46793/XXIv-10.285DJ
[295-305] Урош Радуловић, ЕТИЧКИ КОДЕКС ПОНАШАЊА ЛОКАЛНИХ СЛУЖБЕНИКА10.46793/XXIv-10.295R

[309-316] Дејан Матић, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ И РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

10.46793/XXIv-10.309M
[319-329] Стефан Шокињов, ПОСТУПАЊЕ ТРЕЋЕГ ЛИЦА КОЈИМ СЕ НА ТРЖИШТУ УЗРОКУЈЕ НАСТАНАК СИТУАЦИЈЕ НАЛИК НА КАРТЕЛ10.46793/XXIv-10.319S

[331-340] Драган Вујисић, САВРЕМЕНИ ТОКОВИ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА

10.46793/XXIv-10.331V

[341-352] Борко Михајловић, ШТА НАМ ДОНОСИ „НОВИ ДОГОВОР“ О ПРАВИМА ПОТРОШАЧА

10.46793/XXIv-10.341M
[355-365] Предраг Стојановић, ДОМЕТИ ЕКОЛОШКИХ НАКНАДА КАО ЕКОНОМСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ10.46793/XXIv-10.355S

[367-372] Срђан Ђорђевић, ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

10.46793/XXIv-10.367DJ

[373-382] Милан Палевић, МЕЂУНАРОДНЕ СЛУЖБЕНОСТИ – „КВАЗИУСЛУГЕ“ У МЕЂУНАРОДНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

10.46793/XXIv-10.373P
[383-395] Јасмина Лабудовић Станковић, ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ КОЈИ УЛАЖУ У НЕКРЕТНИНЕ10.46793/XXIv-10.383LS

[397-407] Миливоје Лапчевић, ПЛАНИРАЊЕ ЦИЉЕВА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ КАО ПРЕТПОСТАВКА РЕЛЕВАНТНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА О УЧИНЦИМА

10.46793/XXIv-10.397L
[409-421] Марија Милојевић, ЕЛЕМЕНТИ УСЛУЖНОГ ПРАВА У ИНСТИТУТИМА КРИВИЧНОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА10.46793/XXIv-10.409M

[423-436] Милица Маринковић, РАЗВИТАК ПРАВА УДРУЖИВАЊА У ПРИВРЕДИ У ФРАНЦУСКОЈ: ОД СРЕДЊОВЕКОВНИХ МОНОПОЛА ДО ЛИБЕРАЛНИХ ЗАБРАНА

10.46793/XXIv-10.423M