УСЛОВИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЕНЕРА ПРЕМА ЗАКОНУ О СПОРТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 83-134

АУТОР(И): Ненад Ђурђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.083DJ

САЖЕТАК:

У пирамиди стручних кадрова који обављају стручне послове у спорту, спортски тренери се налазе на првом месту и чине основни стручни кадар. Спортски тренери играју у савременом спорту централну улогу у развитку сваке спортске гране и, због тога, њихове способности имају посебну важност за све учеснике у систему спорта. Према Закону о спорту Републике Србије из 2016. године, спортске организације морају да имају ангажоване одговарајуће тренере, а  спортски тренер може да пружа услуге другим учесницима у систему спорта у виду обављања стручног тренерског рада уколико испуњава више услова, при чему подлеже стручном и инспекцијском надзору. Аутор у раду анализира законска решења у погледу услова који се односе на: обавезу ангажовања тренера од стране организација у области спорта, спортско тренерско звање, дозволу за рад (лиценцу), стручно образовање и оспособљавање, здравствену способност, обавезно осигурање, категорисање, забрану дискриминације и забрану учешћа у допингу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

спорт, спортски тренер, спортска организација, услуге, лиценца, допинг.

ЛИТЕРАТУРА: