ЕТИЧКИ КОДЕКС ПОНАШАЊА ЛОКАЛНИХ СЛУЖБЕНИКА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 295-305

АУТОР(И): Урош Радуловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.295R

САЖЕТАК:

Значај ове теме је у томе да јавни службеници обављају послове јавне управе као своје основно занимање и као такви представљају кључан и незамењив субјекат јавне управе. Кроз свој положај и свакодневне контакте са грађанима они су у фокусу пажње и критике, било у позитивном или у негативном контексту. Њихово занимање је свуда у свету па и на нашим просторима традиционално респектабилног карактера са великим бројем изазова  и могућности, посматрано још од некада, у српској историји, веома утицајног чиновничког статуса. Због тога кодекс понашања је од изузетног значаја за јединице локалне самоуправе. Усвајање кодекса понашања има изузетну важност за развој добре праксе и примену стандарда понашања локалних службеника. Прихватањем европских стандарда професионалног и етичког понашања не своди се само на примену нормативног метода, већ и на примену кодекса понашања. Кроз анализу стандарда етичког понашања, професионализма, одговорности, части, квалитета пружања услуга, биће омогућено свеобухватно разумевање етике локалних службеника.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

локални службеник, јединица локалне самоуправе, етички кодекс, професионализам, службеничка етика

ЛИТЕРАТУРА: