О ТЕРМИНУ „AQUARII“ У ФРОНТИНОВОМ ДЕЛУ „DE AQUIS URBIS ROMAE“

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 155-161

АУТОР(И): Срђан Владетић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.155V

САЖЕТАК:

У свом делу „О водоснабдевању Рима” (De aquis urbis Romae) Фронтин на много места помиње термин aquarii којим означава припаднике водоводне службе. Помиње их нарочито у вези са јединицама за мерење воде и величином водоводних цеви, капацитетом аквадуката, а нарочито у делу који говори о губицима воде због крађе и злоупотреба у вези са водом. Међутим, поједини текстови извора дају и друга значења овог термина, те ће рад бити усмерен на то да се истражи која лица су била обухваћена термином aquarii.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

ancient Rome, De aquis urbis Romae, cura aquarum, aquarii

ЛИТЕРАТУРА: