ОСВРТ НА РЕФОРМЕ НОВОГ ЈАВНОГ МЕНАЏМЕНТА – ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ ПОСЛЕ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 231-244

АУТОР(И): Зоран Јовановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.231J

САЖЕТАК:

Увођење економских менаџерских принципа почетком осамдесетих година прошлог века  у систем јавне управе не само да мења организације јавне управе, већ и природу државе као целине. Примена концепта новог јавног менаџмента омогућава организацијама у јавној управи да боље организују пословање, рационалније послују, побољшају квалитет извршења услуга грађанима и наставе спровођење одређених структурних реформи. Нова „држава уговора и агенција“ изазвала је  разне недоумице током реформи у односима унутар државе, али у односима државе, тржишта и друштва. Често није постојала довољна свест да различити нивои процеса реформе захтевају различита решења, а многе од дугорочних импликација организационих и менаџерски реформи тек касније су постале видљиве. Ипак, свим државама које су усвојиле одабране елементе новог јавног менаџмента, потпуно је јасно да нема повратка на старе облике државне и јавне администрације.

Најшире посматрано, након спровођења реформи заједнички проблем новог јавног менаџмента је очигледно однос одговорности између јавних менаџера и запослених, министарства и аутономних тела или агенција, јавне администрације и грађана, законодавства и извршне власти и јавног и приватног сектора. Одговорност се блиско повезује са новим јавним менаџментом због чињенице да је наглашена одговорност била један од главних циљева свих реформи ка новом јавном менаџменту.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

нови јавни менаџмент, јавни сектор, реформа јавне управе, приватизација јавних услуга, јавни менаџери, одговорност.

ЛИТЕРАТУРА: