УСЛУГЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ БАНКАРСТВА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 25-36

АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.025BS

САЖЕТАК:

Важан фактор привредног развоја јесу финансијска тржишта, која преко разгранате мреже посредника омогућавају повезивање привредних субјеката. Најснажнији и најмоћнији учесници на финансијском тржишту у савременим условима пословања јесу инвестиционе банке, које се од других банака, као депозитних институција, издвајају својим пословним функцијама. Наиме, инвестиционе банке поред редовне банкарске делатности, која подразумева обављање услуга платног промета, примања депозита и одобравања кредита, обављају и послове на примарном и секундарном финансијском тржишту. Закон о тржишту капитала ове финансијске институције одређује као овлашћене банке, ближе уређујући њихов правни положај у поретку Републике Србије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

инвестиционо банкарство, инвестиционе услуге, финансијско тржиште, хартије од вредности.

ЛИТЕРАТУРА: