НОВИНЕ У ПРАВНОМ РЕГУЛИСАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 63-79

АУТОР(И): Андреј Мићовић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.063M

САЖЕТАК:

Имајући у виду да је туристичко-угоститељска делатност недавно системски регулисана са два нова закона – Законом о туризму и Законом о угоститељству, предмет овог рада је преглед и правна анализа правила садржаних у претходном и важећем Закону о туризму. У раду су обухваћена и анализирана нова законска решења која се односе на програм развоја туристичког производа и туризма, проглашење туристичког простора, подстицајне мере, туристичке организације за промоцију туризма, туристичке агенције, туристичке професије, изнајмљивање моторних возила, заштиту података о личности и туристичке инспекторе. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

услуге, туристичко путовање, туристичка агенција, делатност, лиценца.

ЛИТЕРАТУРА: