МЕДИЈИ И ЕТИКА У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 193-201

АУТОР(И): Ружица Кијевчанин

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.193K

САЖЕТАК:

Лепо понашање је димензија неограничена временом и вечита тежња човечанства. У сваком животном пољу, приватном или професионалном, неопходни су људи пристојног и адекватног понашања. Највећи број постулата појединац треба да стекне одрастањем, али уколико то није случај, право ће, као стални гарант стабилног и уређеног друштва, понудити своја правила чије је поштовање обезбеђено двоструко. Имајући у виду специфичну природу питања које регулише, санкције су, не само кривичне, већ и моралне, јер лице наилази на неприхватање и осуду околине. Сагледавање етичких правила понашања у области медија је врло интересантно питање коме ћемо се посветити у наредном делу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

етика, медији, кризне ситуације, новинари, кодекс.

ЛИТЕРАТУРА: