ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ И РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 309-316

АУТОР(И): Дејан Матић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.309M

САЖЕТАК:

У раду се разматра проблем квалитета услужне делатности у високом образовању у контексту развоја информационог друштва у Србији. Настанак и изузетан развој информационо-комуникационих технологија је из темеља променио све аспекте друштвеног живота и условио потребу убрзаног прилагођавања и трансформације свих  аспеката друштва у нас. Ово се можда понајвише односи и на услужну делатност у области, како образовања у целини, тако и високог образовања. Како се ускоро навршава пројектовани временски период предвиђен Стратегијом о развоју информационог друштва у Републици Србији до 2020. године, неопходно је размотрити и подвргнути критичкој анализи, како предложена решења предвиђена у овом акту, тако и меру њиховог остварења до сада. Овај рад је такође посвећен и указивању и на евентуалне нове приступе како би услужна делатност у изузетно важној области високог образовања не само одговорила на постојеће изазове новог доба, већ и представљала развојни мотор информационог друштва у целини

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

информационо друштво, високо образовње, услуге, информационо-комуникационе технологије.

ЛИТЕРАТУРА: