РАЗВИТАК ПРАВА УДРУЖИВАЊА У ПРИВРЕДИ У ФРАНЦУСКОЈ: ОД СРЕДЊОВЕКОВНИХ МОНОПОЛА ДО ЛИБЕРАЛНИХ ЗАБРАНА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 423-436

АУТОР(И): Милица Маринковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.423M

САЖЕТАК:

Аутор у раду даје приказ развитка права удруживања у привредним и радним односима у Француској у последњим деценијама пре и првим деценијама после буржоаске револуције. Све до 1789. године у Француској је привредни живот био утемељен на наслеђеном средњовековном моделу организовања. Крајем XVIII века догодио се преокрет у регулисању привредних односа, што сe природно одразило и на начин уређења радних односа. Док је у предреволуционарној Француској чланство у гилди било услов свих услова за бављење било каквом привредном делатношћу, дотле је у постреволуционарној Француској било потпуно супротно, јер је сваки облик удруживања у привреди био најстроже забрањен. У раду се анализирају како теоријске и практичне претпоставке промена које су у годинама револуције захватиле сферу привредних и радних односа, тако и даљи развитак у Француској регулативе која се тицала права удруживања  у привредним и радним односима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

гилде, удруживање, штрајк, Шапелијеов закон, Валдек-Русоов закон.

ЛИТЕРАТУРА: