ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ КОЈИ УЛАЖУ У НЕКРЕТНИНЕ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 383-395

АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.383LS

САЖЕТАК:

Инвестициони фондови који улажу у некретнине представљају врсту затворених инвестиционих фондова. Врло су популарни у свету. Средства улажу у непокретности (земљиште, стамбене и пословне зграде, посебне делове зграда, апартмане, одмаралишта, шопинг центре итд.), хипотекарне кредите и хипотекарне хартије од вредности. Акцијама ових фондова тргује се на секундарном тржишту – најчешће на ванберзанском, а дивиденде које исплаћују могу бити врло високе нарочито када расте тржиште некретнина. У земљама у којима послују, по правилу, уживају пореске повластице – ослобођени су порeза на добит.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

инвестициони фондови који улажу у некретнине, хипотекарни кредити, хипотекарне хартије од вредности, тржиште некретнина, тржиште капитала

ЛИТЕРАТУРА: