САВРЕМЕНИ ТОКОВИ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 331-340

АУТОР(И): Драган Вујисић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.331V

САЖЕТАК:

Савремена политика заштите потрошача обухвата мноштво питања, као што су храна, здравље, безбедност производа, телекомуникације, осигурање, превоз, туризам, енергија, животна средина, тржишна конкуренција и др. Срж ове политике су основна права потрошача, која су регулисана како на нивоу ЕУ, тако и на националном нивоу. Основна права потрошача су: право на заштиту здравља и сигурности, право на задовољавање основних потреба, право на заштиту економских интереса, право на правну заштиту, право на информисање, право на едукацију, право на накнаду и правну помоћ, право на представљање, право на здраву и одрживу животну средину. Предмет овог рада управо су нека од основних права потрошача, која ће бити анализирана како са аспекта права Европске уније, тако и са аспекта српског права.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

потрошач, заштита потрошача, основна права потрошача, информисање и едукација потрошача, остваривање права потрошача.

ЛИТЕРАТУРА: