Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност (2023)

DOI: 10.46793/6008-065-5

Download full text in PDF   

Катарина Митровић, КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА У УЛОЗИ СУПРУГЕ

10.46793/6008-065-5.037M

37-53

Војислав Живковић, МИРОВНИ СПОРАЗУМ ДРАГУТИНА И МИЛУТИНА ИЗ 1311/12. ГОДИНЕ

10.46793/6008-065-5.055Z

55-66

Дејан Јечменица, О ТИТУЛАТУРАМА КРАЉА МИЛУТИНА

10.46793/6008-065-5.067J

67-102

Boris Stojkovski, Boris Babić, BLESSED ELIZABETH OF HUNGARY— WIFE OF KING MILUTIN

10.46793/6008-065-5.103S

103-119

Melina Rokai, KING MILUTIN NEMANJIĆ AND HIS WIFE ELIZABETH ÁRPÁD, THE CONNECTION BETWEEN EAST AND WEST IN THE TIME OF THE PALAEOLOGOS

10.46793/6008-065-5.121R

121-136

Жарко Б. Вељковић, О НАДИМКУ МИЛУТИНОВОГ ВЕЛИКОГ ВОЈВОДЕ НОВАКА, ГРЕБОСТРЕК

10.46793/6008-065-5.137V

137-147

Александра Фостиков, ЗАНАТСТВО У ДОБА КРАЉА МИЛУТИНА

10.46793/6008-065-5.149F

149-160

Марина Штетић, ГОЛИКЛИН – НЕПОЗНАТО МЕСТО БОРАВКА КРАЉА МИЛУТИНА У ЛЕТО 1308. ГОДИНЕ

10.46793/6008-065-5.161S

161-176

Дејан С. Радисављевић, КРАЉ MИЛУТИН И ЊЕГОВО ДОБА У ИСТОРИЈИ, АРХЕОЛОГИЈИ И НАРОДНОЈ ТРАДИЦИЈИ KРУШЕВАЧКОГ КРАЈА

10.46793/6008-065-5.177R

177-202

Јасминка Кузмановска, ЈОШ ЈЕДНОМ О МЕСАЗОНУ: ЛЕКСИЧКИ ПРИЛОГ КА ТУМАЧЕЊУ ВИЗАНТИЈСКЕ СЛУЖБЕ

10.46793/6008-065-5.203K

203-222

Милан С. Димитријевић, TЕОДОР МЕТОХИТ И ЊЕГОВ УЧЕНИК НИЋИФОР ГРИГОРА НА ДВОРОВИМА КРАЉА МИЛУТИНА И СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ

10.46793/6008-065-5.223D

223-241

Снежана Ј. Милојевић, БОГООДАБРАНОСТ КРАЉА МИЛУТИНА У ЖИТИЈУ ДАНИЛА ДРУГОГ

10.46793/6008-065-5.243M

243-256

Славица Васиљевић Илић, КРАЉ МИЛУТИН У СИНАКСАРСКОМ ЖИТИЈУ ДАНИЛА ТРЕЋЕГ

10.46793/6008-065-5.257VI

257-270

Марина Стојановић, БОГОСЛОВСКА ПОЛЕМИКА ОКО РЕЦЕПЦИЈЕ ЛИОНСКЕ УНИЈЕ У ИСТОЧНОЈ ЦРКВИ У ДОБА ПАЛЕОЛОГА – АРГУМЕНТИ ПАТРИСТИЧКОГ ПРЕДАЊА

10.46793/6008-065-5.271S

271-286

Владимир Антић, КАРАКТЕРИСТИКЕ СРПСКОГ БОГОСЛУЖЕЊА И ПОЈАЊА НА ПОЧЕТКУ XIV ВЕКА ПРЕМА НИКОДИМОВОМ ТИПИКУ

10.46793/6008-065-5.287A

287-305

Србољуб Убипариповић, ПОСЛЕДОВАЊЕ ОМИВАЊА НОГУ НА ВЕЛИКИ ЧЕТВРТАК У ТИПИКУ АРХИЕПИСКОПА НИКОДИМА

10.46793/6008-065-5.307U

307-318

Ана Рашковић, СЛУЖБА СВЕТОМ КРАЉУ СТЕФАНУ МИЛУТИНУ У РУСКИМ БОГОСЛУЖБЕНИМ РУКОПИСИМА XVI–XIX ВЕКА

10.46793/6008-065-5.319R

319-334

Никола Лукић, КУЛТ СВЕТОГ КРАЉА МИЛУТИНА: ЛИТУРГИЈСКО – ИСТОРИЈСКА АНАЛИЗА

10.46793/6008-065-5.335L

335-350

Marija Vasiljević, HOLY KING MILUTIN – PROTECTOR OF “ALL SERBIAN AND BULGARIAN LAND”

10.46793/6008-065-5.351V

351-366

Јована Станојловић, ЛИКОВНО ОБЛИКОВАЊЕ СРПСКИХ КЊИГА У ВРЕМЕ ВЛАДАВИНЕ КРАЉА МИЛУТИНА

10.46793/6008-065-5.367S

367-395

Alex Rodriguez Suarez, THE RELIGIOUS SOUNDSCAPE OF THE EARLY PALAEOLOGAN AGE: WHAT WAS IT REALLY LIKE?

10.46793/6008-065-5.397RS

397-411

Милан С. Димитријевић, О НОВЧАРСТВУ КРАЉА МИЛУТИНА

10.46793/6008-065-5.413D

413-428

Elias Petrou, THE XENON OF THE KING (KRALJ) STEFAN UROŠ II MILUTIN AN IMPERIAL SCHOOL IN CONSTANTINOPLE OF THE 15TH CENTURY

10.46793/6008-065-5.429P

429-443

Thalia Mantopoulou Panagiotopoulou, KING MILUTIN’S BUILDING ACTIVITY IN THESSALONIKI: THE CHURCH OF TAXIARCHES AND ITS IDENTIFICATION WITH THE HILANDAR METOCHION OF ST. GEORGE

10.46793/6008-065-5.445MP

445-463

Jasmina S. Ćirić, BEYOND CONSTANTINOPLE: CONSTRUCTING ΧΏΡΑ IN THE KING’S CHURCH OF STUDENICA

10.46793/6008-065-5.465C

465-488

Dubravka Preradović, THE CONTRIBUTION OF GABRIEL MILLET TO THE RESEARCH OF KING MILUTIN’S ENDOWMENTS

10.46793/6008-065-5.489P

489-513

Dragana Lazarević, THE WEAPON OF HERITAGE: CONTESTED ARCHITECTURAL AND ARCHAEOLOGICAL HERITAGE AS TOOLS OF IDENTITY ENGINEERING

10.46793/6008-065-5.515L

515-537

Сњежана Орловић, МАНАСТИР КРУПА: ЗАДУЖБИНА ИЗ ВРЕМЕНА КРАЉА МИЛУТИНА

10.46793/6008-065-5.539O

539-558

Nicholas Johnson, CONTINUITY AND CHANGE IN THE SACRED ART OF THE RAMIFIED BYZANTINE EMPIRE

10.46793/6008-065-5.559J

559-579

Сања Р. Пајић, Роза Г. Дамико, УМЕТНИЧКО – ИСТОРИЈСКЕ ВЕЗЕ КРАЈЕМ 13. И ПОЧЕТКОМ 14. ВЕКА: ЗАЈЕДНИЧКE TEME У СРПСКОЈ И ИТАЛИЈАНСКОЈ УМЕТНОСТИ

10.46793/6008-065-5.581P

581-608

Georgios Fousteris, CREATIVITY AND ORIGINALITY IN ICONOGRAPHIC PROGRAMS OF THE EARLY PALEOLOGAN PERIOD

10.46793/6008-065-5.609F

609-627

Sercan Yandim Aydin, RENAISSANCE BEFORE THE RENAISSANCE: HUMANLY ASPECTS OF LATE BYZANTINE PAINTING. CASE: “THE ANASTASIS: AN IMAGE OF LIBERATION AND RESURRECTION”, STUDENICA MONASTERY

10.46793/6008-065-5.629YA

629-648

Ana Griza, PORTRAITS OF UROŠ II MILUTIN AS А KING AND FOUNDER IN SERBIAN MONUMENTAL PAINTING OF 14TH CENTURY

10.46793/6008-065-5.649G

649-666

Branislav Cvetković, ROYAL IMAGERY OF KING MILUTIN IN HISTORICAL CONTEXT REVISITED

10.46793/6008-065-5.667C

667-692

Tatjana Fedorov, THE PASSION CYCLE OF ST. GEORGE IN STARO NAGORIČINO – A PARTICULAR ATTENTION ON THE ARTISTIC DESIGN ELEMENTS AND THE PARTICIPATION OF THE BEHOLDER

10.46793/6008-065-5.693F

693-712

Elena Kostić, THE PAINTER GEORGIOS KALLIERGIS IN THE SERVICE OF KING MILUTIN. THE EXAMPLE OF THE CEMETERY CHURCH OF CHILANDAR MONASTERY

10.46793/6008-065-5.713K

713-731

Anđela Gavrilović, CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE SCENE OF BAPTISM OF CHRIST IN SERBIAN MEDIEVAL ART WITH SPECIAL INTEREST IN THE CHURCH OF SAINT NIKITA NEAR SKOPLJE (AROUND 1324; 1484)

10.46793/6008-065-5.733G

733-761

Немања Петровић, ДАНАС СЕ ХРИСТОС У ВИТЛЕЈЕМУ ОД ДЈЕВЕ РАЂА ЗАПАЖАЊА ИКОНОГРАФСКИХ ПОЈЕДИНОСТИ БОЖИЋНЕ ХИМНЕ КАО ОДРАЗА ПОБОЖНОСТИ КРАЉА МИЛУТИНА

10.46793/6008-065-5.763P

763-779

Бојана Беук – Сергеј Беук, ПЛАШТАНИЦА КРАЉА МИЛУТИНА: МОТИВ ВАСКРСЕЊА У ЕРИ ДИНАСТИЈЕ ПАЛЕОЛОГА

10.46793/6008-065-5.781B

781-796

Горан Максимовић, ЗАДУЖБИНЕ СВЕТОГ КРАЉА МИЛУТИНА У СРПСКИМ ПУТОПИСИМА (КРАЈ 19. И ПОЧЕТАК 20. ВИЈЕКА)

10.46793/6008-065-5.797M

797-816

Јана М. Алексић, УМЕТНИЧКА ЕПОХА КРАЉА МИЛУТИНА У КУЛТУРНОИСТОРИЈСКОЈ И ЕСТЕТИЧКОЈ ОПТИЦИ МИЛАНА КАШАНИНА

10.46793/6008-065-5.817A

817-831

Наташа Тодоровић, МАЛА ПЛАНЕТА 1675 СИМОНИДА

10.46793/6008-065-5.833T

833-848

Бојана Беук, ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ КАО ИЗВОР ОЧУВАЊА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ: ЗАДУЖБИНЕ КРАЉА МИЛУТИНА У ПРОДУКЦИЈСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ

10.46793/6008-065-5.849B

849-861