ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ КАО ИЗВОР ОЧУВАЊА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ: ЗАДУЖБИНЕ КРАЉА МИЛУТИНА У ПРОДУКЦИЈСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ

Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност (2023) (стр. 849-861)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Бојана Беук

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/6008-065-5.849B

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Развојну линију документарног филма дефинише потреба да се у форми видео записа прикаже стварност, и као такав представља документ чији садржај можемо разумети као засебан музеолошки облик очувања културног наслеђа и принципа архивирања филмског памћења у општем смислу. Радио телевизија Србије од свог оснивања као прва национална телевизијска фреквенција бележи завидну продукцијску делатност чијем репозиторијуму припадају документаристички снимци едукативног карактера, од културно-уметничког, образовног и историјског значаја, промовишући на тај начин културну баштину и историјске догађаје као и савременике који су усмеравали токове уметности и културе. Предмет истраживања овог рада прати вишедеценијски ток продукцијске делатности документованих серијала посвећеним српској средњовековној уметности, емисије о задужбинама краља Милутина које сведоче, не само о културно-историјским приликама средњег века, затеченом стању одређених споменика културе, већ и о теоријским промишљањима врсних познаваоца историје и уметности. Посебан научни осврт бисмо усмерили ка архи- тектонским сакралним здањима и фрескосликарству као својеврсним споменицима културно-историјских прилика и стилско-уметничке вредности династије Палеолога. Стога, можемо рећи да документаран филм као засебан облик медијске рецепције баштињења и уметничког артефакта у аудио-визуелном формату приказује и чува, у овој студији случаја, културно наслеђе краља Милутина.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Документаран филм, културно наслеђе, краљ Милутин, Радио телевизија Србије

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Кечина 2006: М. Кечина, „Телевизијски снимци у функцији очувања нематеријалне баштине“. Зборник радова са стручног скупа о нематеријал- ној баштини одржаног поводом Међународног дана музеја 8–9. маја 2004. Етнографски музеј, Београд, уредник Жана Гвозденовић, Музејско друштво Србије, Београд.
  • Malraux 1974: A. Malraux, The Voices of Silence, St Albans: Paladin Frogmore.
  • Marojević 1993: I. Marojević, Uvod u muzeologiju, Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
  • Савићевић 1994: М. Савићевић, Телевизија, у: Историја српске култу- ре, Београд/Горњи Милановац: Удружење издавача и књижара Југославије и Дечије Новине, 1994.
  • Šola 2011: T. Šola, Prema totalnom muzeju, Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Електронски извори