Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност (2023) (стр. 833-848)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Наташа Тодоровић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/6008-065-5.833T

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Крајем марта 1938. године српски астроном Милорад Б. Протић открио је ново небеско тело – малу планету 1938 FB. Више од три деценије касније (на предлог тадашњег министра просвете Зоре Сучић-Протић) ова мала планета добила је име СИМОНИДА, по Симониди Немањић, византијској принцези, српској краљици и супрузи краља Милутина. У изложеном раду ћемо се најпре упознати са појмом и општим карактеристикама малих планета (астероида), а затим и са начином на који се они откривају и именују. Потом ћемо изнети делове из архивске грађе Астрономске опсерваторије и породичне заоставштине Милорада Б. Протића, који сведоче о посматрањима, открићу и именовању поменутог астероида. Размотрићемо и могуће разлоге за одабир овог имена. У завршном делу рада навешћемо физичке и путањске карактеристике мале планете 1675 Симонида.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

астрономија, астероиди, мале планете, Симонида

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Анђелковић 1980: М. Ж. Анђелковић и М. Протић, 100 година Геолошке школе и науке и 35 година Рударске школе и науке на високошколским уста- новама у Београду: 1880-1946-1980, Београд: Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 1980, 141
 • Dimitrijević 2001: M. S. Dimitrijević, Obituary Milorad B. Protic, Serbian Astronomical Journal, Vol. 164, (2001) 1–2
 • Dykhuis et al 2014: M.J. Dykhuis, L.Molnar, S. J. Van Kooten, R. Greenberg, Defining the Flora Family: Orbital properties, reflectance properties and age, Icarus, (2014) Volume 243, p. 111–128.
 • Фрфулановић-Шомођи, Савић 2019: Д. Фрфулановић-Шомођи, М. Са- вић, Модерни средњи век у високој моди кроз дизајн Александра Јоксимовића, KNOWLEDGE – International Journal, Vol.31.3 2019, 777-783
 • Jevremović et al 2012: D. Jevremović, M. S. Dimitrijević, L. Č. Popović, A. Kovačević, V.   Vujičić,  V.   Protić-Benišek,  V.   Benišek,  S. Sahal-Bréchot, K. Tsvetkova, J. Aleksić, S. Nešković, Z. Simić, M. Malović, Serbian virtual observatory, Proceedings of the 13th International Conference on Computer Systems and Technologies, (2012) 399–406
 • Marov, Ipatov 2021: M.Y. Marov and S. I. Ipatov, Formation of the Earth and Moon: Influence of Small Bodies. Geochem. Int. 59 (2021) 1010–1017
 • Morbidelli, Raymond 2016: A. Morbidelli & S. N. Raymond, Challenges in planet formation, Journal of Geophysical Research: Planets, 121(10) (2016) 1962–1980.
 • Поповић 2015: Б. Поповић, Александар Јоксимовић: из збирке Музеја примењене уметности, Музеј примењене уметности, Београд, 2015.
 • Поповић 2022: Б. Поповић, Модни цртежи Александара Јоксимовића, Музеј примењене уметности, Београд, 2022.
 • Протић-Бенишек 1989: В. Протић-Бенишек, Пет деценија активности групе за мале планете, комете и сателите Астрономске опсерваторије у Београду, Публикације Астрономске опсерваторије, (1989), 89–96
 • Protić-Benišek et al 2006: V. Protić-Benišek, Vl. Benišek, A. Mihajlov, T. Jakšić, G. Pavičić, S. Nikolić, N. Knežević, On the Belgrade astrophotographic plate archive: preliminary results, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, Vol. 80, (2006) 355–360
 • Рундић 2020: Љ. Рундић, In memoriam, Зора Сучић-Протић – Zora Sučić- Protić (1924-2019), Записници српског геолошког друштва за 2019. годину (2020), 127–132
 • Warner et al 2021: B. D. Warner, A.W. Harris & P. Pravec, Asteroid Lightcurve Data Base (LCDB) Bundle V4.0, NASA Planetary Data System, (2021)
 • Манчић, Рибникар 1969: А. Манчић, Д. Рибникар, Нови људи и план бржег развоја, Политика, четвртак, 8. мај (1969) стр. 5
 • Schmadel 2012: L. D. Schmadel, Dictionary of Minor Planet Names, Springer (2012), 129
 • Велимировић 2008: Д. Велимировић, Александар Јоксимовић – мода и идентитет, Утопија, Београд 2008, 56-69
 • Wisniewski et al 1995: W. Z. Wisniewski, T. M. Michalowski, A. W. Harris, R. S. McMillan, Photoelectric Observations of 125 Asteroids, Abstracts of the Lunar and Planetary Science Conference (1995), 26: 1511
 • Zacny et al 2013: K. Zacny, M. Cohen, W. W. James & B. Hilscher, Asteroid mining, In AIAA Space Conference and Exposition (2013), 5304